Evaluering af workshop i Broager

Tak fordi du deltog i borgermødet. Vi vil gerne høre din mening om det. Det tager ca. 5 minutter.

Køn

Hvilken aldersgruppe er du?

Præsentationen

I hvilken grad gav præsentationen dig et overblik over sagen?

Havde mødet relevans for dig?

Blev sagen formidlet på en let forståelig måde?

Rammerne

Kunne du se selve præsentationen?

Kunne du høre, hvad der blev sagt?

Diskussion

Havde du muligheden for at dele dine synspunkter?

Føler du, at dine synspunkter vil blive taget i betragtning?

Vil du deltage i et borgermøde igen en anden gang, hvis emnet berører dig?

Har du forslag til forbedringer til næste borgermøde?

Created with Perfect Survey