Evaluering af informationsmøde om lokalplanforslag 4.1-7 for Sønderborg bymidte

Tak fordi du deltog til informationsmødet. Vi vil gerne høre din mening om det. Det tager ca. 5 minutter.

Hvilken aldersgruppe er du?

Præsentationen

I hvilken grad gav præsentationen dig et overblik over lokalplanen?

Havde mødet relevans for dig?

Blev lokalplanen formidlet på en let forståelig måde?

Fik du den information du havde forventet?

Rammerne

Kunne du se selve præsentationen?

Kunne du høre, hvad der blev sagt?

Spørgsmål & Svar

Havde du muligheden for at stille dine spørgsmål eller komme med betragtninger?

Benyttede du muligheden for at stille spørgsmål eller komme med betragtninger?

Føler du, at dine spørgsmål blev besvaret og at dine synspunkter blev taget i betragtning?

Informationsmøder

Havde du let ved at finde frem til www.sonderborg.dk og oplysninger om informationsmødet?

Vil du deltage til et informationsmøde igen en anden gang, hvis emnet berører dig?

Har du forslag til forbedringer til næste informationsmøde?

Created with Perfect Survey