Evaluering af digitalt informationsmøde – Lokalplan 1.1-2 for bevaringsværdigt miljø i Elstrup

Tak fordi du deltog i borgermødet. Vi vil gerne høre din mening om det. Det tager ca. 5 minutter.

Hvilken aldersgruppe er du?

Præsentationen

I hvilken grad gav præsentationen dig et overblik over lokalplanen?

Havde mødet relevans for dig?

Blev lokalplanen formidlet på en let forståelig måde?

Fik du den information du havde forventet?

Rammerne

Kunne du se selve præsentationen?

Kunne du høre, hvad der blev sagt?

Spørgsmål & Svar

Havde du muligheden for at stille dine spørgsmål eller komme med betragtninger?

Benyttede du muligheden for at stille spørgsmål eller komme med betragtninger?

Føler du, at dine spørgsmål blev besvaret?

Informationsmøder

Vil du deltage i et digitalt informationsmøde igen en anden gang, hvis emnet berører dig?

Har du forslag til forbedringer til næste digitale informationsmøde?

Foretrækker du et digitalt eller fysisk informationsmøde - eller alternativt en kombination?

Var det let et tilgå det digitale informationsmøde?

Havde du let ved at finde frem til www.sonderborg.dk og oplysninger om det digitale informationsmøde?

Har du andre kommentarer til mødet?

Vi gør opmærksom på at evt. høringssvar skal indsendes via www.lokalplaner.sonderborg.dk

Created with Perfect Survey