Evaluering af dialogvandring i Egernsund

Tak fordi du deltog i borgermødet. Vi vil gerne høre din mening om det. Det tager ca. 3 minutter.

Køn

Hvilken aldersgruppe er du?

Vandringen

I hvilken grad gav vandringen dig mulighed for at bidrage med dine perspektiver?

Føler du, at vandringen kan bidrage værdifuldt til processen og lokalplansarbejdet?

Præsentationen

Kunne du høre, hvad der blev sagt?

Kunne du se selve præsentationen?

Blev processen formidlet på en let forståelig måde?

Diskussion

Havde du muligheden for at dele dine synspunkter?

Føler du, at dine synspunkter vil blive taget i betragtning i den videre udvikling af en lokalplan for området?

Vil du deltage i et lignende arrangement igen en anden gang?

Har du forslag til forbedringer til næste borgermøde?

Created with Perfect Survey