Arkitekturens Dag

Sønderborg Kommune præmierer god arkitektur, bygningsbevaring, uderum og gode, lokale initiativer.

I forbindelse med Arkitekturens Dag d. 4. oktober 2021 uddeler kommunen
Anerkendelsen for Smuk Bygningskultur. Igen i år kan du stemme på “Borgernes Favorit” (kommer til sensommeren)

 

Foto: “Davrepigerne”: Andreas Welin
“Under Blodvbølgen”: Sønderborg Kommune
Læs mere om Anerkendelsen 2021Stem på Borgernes Favorit

Har du, din virksomhed, nabo eller lokalområde for nylig færdiggjort et fedt bygge-, istandsættelses- eller byrumsprojekt?

Så er der netop nu mulighed for at indstille projekter til
Anerkendelsen for Smuk Bygningskultur 2021.

I perioden 7. juni til 6. august modtager Sønderborg Kommune indstillinger til årets prisoverrækkelse inden for de fire kategorier:

Stem på Borgernes Favorit

I år kan du som borger stemme på din favorit inden for kategorien “Borgernes Favorit”. Der er 12 forskellige projekter, som du kan stemme på, og du finder afstemningen via knappen nedenfor.

Arkitekturens Dag og Anerkendelse for Smuk Bygningskultur Tid: 4. oktober kl. 16:30 – kl. 19:00

Sønderborg Kommune afholder Anerkendelse for Smuk Bygningskultur 2021 I anledning af, at det mandag den 4. oktober er tid til […]

Kategorierne 2021 i fokus

Udvid hver kategori for at læse mere om den pågældende kategori.

Smukt nybyggeri

Kategorien henvender sig til nye bygninger eller tilbygninger i såvel byen, landsbyen som i landskabet. Projekterne, der rummer arkitektonisk kvalitet og bidrager med en oplevelsesmæssig værdi til omgivelserne. Det kan være alt lige fra ”hverdags-arkitekturen” med parcelhuset, sommerhuset eller det nye multifunktionelle forsamlingshus, større boligbyggerier og lignende.

Smuk istandsættelse og vedligehold

Kategorien henvender sig til de gamle bygninger, der er blevet pustet nyt liv i, og hvor bevaringen og brugen går hånd i hånd. Det kan fx være projekter, hvor der blevet kælet for detaljen, men det handler også om, hvordan istandsættelsen bidrager til omgivelserne og samtidig forbliver tro mod det oprindelige udtryk og byggetradition.

Smukt uderum

Kategorien henvender sig til projekterne som former de steder, vi er fælles om, og hvor vi ofte mødes. Det er mellemrummene mellem bygningerne eller de steder, der giver plads til fordybelse, oplevelser og udfoldelser, og som er med til at løfte områdernes rekreative værdi.

Arkitektur i Natur & Landskaber

Kategorien henvender sig til projekter, der uanset størrelse, har skabt en forbindelse til naturen og landskabet eller omvendt, hvor arkitekturen er med til at rammesætte naturen og landskabet. Projekterne inviterer til, og tager afsæt i menneskets møde med arkitektur og natur. Samtidig kan der være tale om projekter, der styrker de lokale fællesskaber og oplevelser.

Eksempler

  • Alternative shelters
  • forbindelser i naturen
  • din nabos nyeste corona-projekt med en havepavillion, der forholder sig til landskabet og stedet.
  • Det kan være dit eller din forenings projekt, der ligger i omgivelser, hvor det går i forbindelse med naturen eller landskabet, og som du mener bør præmieres.

Byvandringer og arkitekturoplevelser

Som en optakt til Arkitekturens Dag 2021 opfordrer Sønderborg Kommune alle interesserede til at tage ud og opleve kommunens arkitektur og natur. Oplev en gåtur med spændende bygninger præget af jugendstilen og Sønderborgs tyske tid med Danmarks jugendstil by eller tag cyklen og følg i Malerens fodspor. Du kan også tage på en flot tur rundt og se de forskellige skulpturer i Sønderborg på Kultur-Tur.

Hofrådens Hus

Prisen

Vinderne af de fire hovedkategorier præmieres med en støbt bronzeplakette skabt af de lokale kunstnere Vibeke Fonnesberg og Hanne Ida Helstrup Knudsen.

Årets tema "Arkitekturens forbindelser med naturen"

Årets tema er inspireret af FN’s 17 Verdensmål, og inviterer til at tænke i oplevelser, som viser menneskets møde med arkitektur og natur. Det er projekter, der uanset størrelse er med til at skabe oplevelser og merværdi, som rammesættes af arkitekturen rundt om i kommunens natur og landskaber.

Tidligere vindere

På billederne i galleriet kan du se og læse nærmere om de tidligere vindere af Sønderborg Kommunes Anerkendelse for Smuk Bygningskultur. Læs også vindermotivationerne for vinderne fra 2018, 2019 og 2020.

Historien bag vinderne – 2020

Smukt Nybyggeri
– Ungdomskulturhuset Mejeriet

Motivation:

Anerkendelsen for Smukt Nybyggeri tildeles Ungdomskulturhuset Mejeriet i Sønderborg – et byggeri, der med sit nyskabende og kontrastfulde ydre, bidrager til at definere gadebilledet og skabe arkitektonisk diversitet i den centrale del af Sønderborg by.

Foto: Sønderborg Kommune

Smukt Uderum
– Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten

Motivation:

Anerkendelsen for Smukt Uderum tildeles Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten. Med omdannelsen af den gamle køkkenhave ved Gråsten Slot har de involverede aktører skabt en unik attraktion til glæde for både borgere i lokalområdet, turister og kommunen som helhed.

Foto: P+P Arkitekter

Godt lokalt initiativ
– Sten- og langdysseprojekt, Kettingskov

Motivation:

Anerkendelsen for Godt Lokalt Initiativ tildeles Kettingskov Landsbylaugs sten- og langdysseprojekt ved Østkystvejen, nordvest for fredskoven Blommeskobbel. Den ny etablerede stendysse, opført i naturlig størrelse, er kommet til på baggrund af lokale drivkræfter og med ønsket om at sætte ét af kommunens unikke lokalområder på Danmarkskortet.

Foto: Kettingskov Landsbylaug

Smukt Istandsættelse
– Dybbøl Mølle

Motivation:

Anerkendelsen for Smuk Istandsættelse og Vedligehold tildeles Dybbøl Mølle. Forud for 100 året for Genforeningen har den fredede og folkekære mølle undergået en gennemgående og omfattende restaurering, som både omhandler møllens ydre og indre. Blandt andet er de udvendige facader blevet kalket, samtlige tagkviste er blevet restaureret og de markante, 21,5 meter lange møllevinger er blevet udskiftet med nye, udført 1:1 med baggrund i minutiøs opmåling af de gamle.

Foto: Møllebygger Petersen