Afstemning: “Borgernes Favorit” 2020

  • Her kan du stemme på din “Borgernes Favorit”.
  • Klik/tryk på billederne for at se dem i fuld størrelse.
  • Du kan stemme på op til 2 projekter ud af de i alt 17 mulige.
  • Læs mere om projekterne under afstemningen.

Stem på Borgernes Favorit 2020 *

Projekt: Den Kongelige Køkkenhave, Graasten

Projektet for Den Kongelige Køkkenhave er indstillet i kategorierne Smukt Uderum og Smukt Nybyggeri, da man med omdannelsen af Gråsten Slots køkkenhave har skabt en unik attraktion til glæde for alle besøgende. Den Kongelige Køkkenhave er et godt eksempel på hvordan arkitektur og uderum ved enkle, formmæssige greb har iscenesat den historiske have og transformeret den til en attraktion, der summer af liv med adgang til alle og masser af aktiviteter.

Projekt: Gangtunnel under Lerbjerg, Sønderborg

Udsmykningen af gangtunnellen, der forbinder Kærvej og Den Tyske Skole med Rønhaveplads og det nye Deutsches Museum Nordschleswig er indstillet i kategorien Smukt Uderum. Her har frivillige dekoreret væggene, som viser det dansk-tyske samarbejde og historie. På den ene side ses en række sønderjyske og slesvigske traditioner, mens den anden side viser et udpluk af danske og tyske plakater fra valget i 1920.

Projekt: Vægmalerier – Andreas Welin, Gråsten

Vægmalerierne er indstillet i kategorien Smukt Uderum, da de på bedste vis, viser hvordan en let og rolig farve palette med naturalistiske motiver kan give et visuelt løft til byrummet. Det ene vægmaleri henleder opmærksomheden på Genforeningen med symbolikken omkring blodbøgen, der vidner om dansksindethed i en tid, hvor man var underlagt preussiske regler og dermed underlagt en tysk stormagtsdominans, der skulle gennemsyre samfundet. Det andet vægmaleri har også fokus på ungdommelighed, hvor der er tale om en genfortolkning af Aage Sikker Hansens klassiske motiv med Davrepigerne fra 1945.

Projekt: Kurhusskoven, Sønderborg

Kurhusskoven er indstillet i kategorien Smukt Uderum. Projektet omfatter en styret plejeplan for åbning og udtynding af skovbrynet ved den fredede Kurhusskov. Herved der blandt andet opstået en lysning ved den nærliggende Gendarmsti, som inviterer til ophold. Samtidig er der plantet nye træsorter, som bidrager til et mere varieret udtryk i træernes løv og vækst samt et større visuelt farvespil.

Projekt: Deutsches Museum Nordschleswig, Sønderborg

Projektet omfatter udvidelsen af museet med en ny tilbygning samt renovering af den gamle museumsbygning og er indstillet i kategorierne Smuk Istandsættelse og Vedligehold samt Smukt Nybyggeri.
Ved renoveringen har der været fokus på facadeudsmykningen, som bidrager til samspillet med den moderne tilbygning. Her kan særligt fokus på facadernes detaljeringsgrad og farveskala fremhæves, hvor man har arbejdet med de lyse toner, der sikrer samhørighed med den nye teglstensbygning, som med sit moderne udtryk skaber både formmæssig kontrast, imens murværksdetaljerne skaber liv i facaden.

Projekt: Løjtertoft 27, Nordborg

Projektet er indstillet i kategorien Smuk Istandsættelse og Vedligehold.

Den markant placerede ejendom har rent visuelt fået et løft, hvor nogle greb understøtter byggeskikken og andre greb er ny-fortolkende. Fællesnævneren er fokus på detaljer hvilket, forstærker bygningens karakter og særegenhed.

Projekt: Ungdomskulturhuset Mejeriet, Sønderborg

Projektet er indstillet i kategorien Smuk Istandsættelse og Vedligehold og Smukt Nybyggeri, for tilbygning og renovering af den gamle mejeribygning, der i dag er omdannet til spillested for Ungdomskulturhusets besøgende. Projektet er rent arkitektonisk en markant størrelse, der igennem stærke kontraster imellem nyt og gammelt, er med til at definere gadebilledet på Løngang og skabe diversitet.

Renoveringen af den gamle mejeribygning er sket nænsomt, hvor de oprindelige og karakterfyldte vinduespartier er fastholdt. Tilbygningen er en manifestering af sit formål og funktion, da den både i materialer, form og karakter bidrager med noget sprælsk, rebelsk, og ungdommeligt.

Projekt: Hotel Baltic, Høruphav

Projektet er indstillet i kategorien Smuk Istandsættelse og Vedligehold. Det omfatter nænsom og detaljeret facaderenovering af Hotel Baltics hovedbygning samt gennemgribende istandsættelse af en tidligere beboelsesbygning på Færgegang 5A, som nu rummer en ny værelsesfløj.

Ved etablering af den nye værelsesfløj er der lagt stor vægt på detaljerne ved den udvendige istandsættelse, som er udført med stor hensyntagen til den arkitektoniske byggeskik.

På hovedbygningen har man med relativt få, men effektfulde greb forstærket bygningens karakter og autenticitet, ved at fremhæve bygningsdetaljer med kontrastfarver på gesimser og hjørnekvadre.

Projekt: Damgade 32, Sønderborg

Damgade 32 er indstillet i kategorien for Smuk Istandsættelse og Vedligehold. Facadeudtrykket på bygningen har fået et markant løft, hvor der i udtryk og materialevalg er taget hensyn til byggeskik.

Renoveringen har, foruden forskønnelse af ejendommen i sig selv, tilført et løft for nærområdet, idet bygningen i dag understøtter nærmiljøet og facaderækken af 1930-villaer, som orienterer sig mod Damgade.

Projekt: Jernbanegade 38-39A, Sønderborg

Den markante hjørneejendom på Jernbanegade 38-38A er indstillet i kategorien Smuk Istandsættelse og Vedligehold. Bygningen har gennemgået en større ombygning i tagetagen samt facaderenovering, hvilket har skabt en større visuel sammenhæng og harmoni i facaderækken mod Jernbanegade.

En del af renoveringen har også omfattet nye opsprossede vinduer, der bidrager til at føre bygningens udtryk er tilbage i tråd med den oprindelige arkitektur.

Projekt: Dybbøl Mølle, Sønderborg

Dybbøl Mølle har undergået en større restaurering både indvendigt og udvendigt, så den ikoniske attraktion kunne tage sig bedst muligt ud i forbindelse med 100 års jubilæet for Sønderjyllands genforening med Danmark dette forår.

I den forbindelse er hele møllen blevet kalket og malet, og kvistvinduerne er blevet udskiftet med nye, der er blevet fremstillet som 1:1 kopi af de gamle.

Den indvendige teknik i møllehatten er blevet renoveret, og de gamle møllevinger har måtte vige for nye 21,5 meter lange, laskede og formspændte vinger.

Projektet er gennemført efter alle kunstens regler af den lokalt baserede møllebygger i Avnbøl.

Projekt: Rådhustorvet 8, Sønderborg

Ejendommen har undergået en større istandsættelse forud for, at restaurationen Hr. Jessen slog dørene op. Blandt andet er facaden ud mod Rådhustorvet blevet istandsat, hvor blandt andet de markante butiksvinduer fra ejendommens fortid som nærkøbskiosk blev ændret. Samtidig er vinduerne i 1. sal blevet udskiftet, kvistene er istandsat og der er kommet ny tagbeklædning på. Alt i alt har bygningen fået et fint løft, og er med til at skabe en større visuel sammenhæng i facaderækken.

Projekt: Hjørnebygning på Helgolandsgade 1, Sønderborg

Etageejendommen i toppen af Helgolandsgade indstillet i kategorien Smukt Nybyggeri.

Bygningen fremstår i gedigne materialer, som dels er tilpasset omgivelserne og samtidig vil patinere smukt over tid. Iklædt et mere moderne formsprog og materialevalg, afspejler bygningen desuden en række klassiske, arkitekturtræk såsom takstfasthed, proportioner og symmetri, hvilket skaber en visuel og skalamæssig tilknytning til det omkringliggende nærmiljø.

Projekt: Sottrup Sognehus, Vester Sottrup

Det nye sognehus til Vester Sottrup kirke er indstillet i kategorien ”Smukt Nybyggeri”. Bygningen er opført i gedigne materialer, som taler ind i traditionel, dansk byggeskik. Skalamæssigt underordner sognehuset sig kirkelandskabet og det omkringliggende nærmiljø. Samtidig komplimenterer bygningen den smukke Vester Sottrup kirke på stilfærdig vis, så kirken fortsat står som det fremtrædende element i området.

Projekt: Sønderskovhallen, Sønderborg

Sønderskovhallen er indstillet i kategorien ”Smukt Nybyggeri”. Bygningen fremstår i ærlige og gedigne materialer, hvor den relativt stringente bygningskrop levendegøres af de smukke murværksdekorationer og Ole Videbæks teglkunstværk ved indgangspartiet.

Skolens børn har også været med til at sætte præg på bygningen, i form af de udsmykkede facadetegl ved indgangen, hvilket underbygger hallens funktionelle omdrejningspunkt for fysisk udfoldelse og leg. 

Projekt: Sten- og langdysse-projekt, Kettingskov

På Østals, umiddelbart nordvest for skoven Blommeskobbel, har Kettingskov Landsbylaug arbejdet på et lokalt forankret sten- og langdysseprojekt, som er indstillet i kategorierne Smukt uderum og Smukt Lokalt Initiativ.

Det forholdsvis unge landsbylaug har i 1 ½ år arbejdet med projektet, der har til formål at synliggøre det naturskønne og historierige lokalområde, hvor blandt andet én af Nordeuropas største og flotteste langdysser er placeret.

Med afsæt i beliggenheden ved Blommeskobbel og den historiske forankring, som lang- og stendysserne har til området, har man med stor lokal opbakning etableret en ny stendysse i naturlig størrelse ud til Østkystvejen ved Nr. Kettingskovs udmunding. I tilknytning hertil, er der lavet et madpakkested, som cyklende via Østersøcykelrute nr.8 kan benytte og samtidig blive informeret om områdets historie og identitet.

Under arbejdet, blev man opmærksom på, en oprindelig langdysse i den nordlige udkant af Blommeskobbel, som næsten var skjult af bevoksning. Fritlægning af denne langdysse er således blevet en del af projektet, hvilket nu er realiseret i samarbejde med blandt andre Museum Sønderjylland, Haderslev.

Projekt: Bålhytte, Sebbelev Strand

På Sebbelev Strand 6, umiddelbart nordvest for Augustenborg har landsbyens beboerforening fået opført en bålhytte, som er indstillet i kategorien Godt Lokalt Initiativ.

Bålhytten er opført i enkle og gedigne materialer, som vinder naturligt indpas i de naturrige omgivelser, og stedet bidrager til at skabe endnu mere liv i en i forvejen meget aktiv og imødekommende by. Samtidig stilles faciliteterne er til rådighed for turister, da bålhyttens beliggenhed er nær Sebbelevskov og strand.