Fakta om Sønderborg

Læs Sønderborgs styrker med fakta.

Sønderborg styrke 1 – Beliggenhed og Grænseland

I Sønderborg er hele Europa inden for vores rækkevidde. Vores placering på grænsen betyder, at vi på det internationale kort i en global og moderne verden er Danmarks dør til resten af Europa. Det er her, at Skandinavien og det kontinentale Europa mødes og bindes sammen. Europa er vores hoveddør, og storbyer som Flensborg, Hamborg og Kiel er vores tætte og gode naboer.

Vores særlige placering på grænsen til Danmarks største eksportmarked og Europas økonomiske vækstdynamo har altid påvirket os. I århundreder har vi været brændpunkt og centrum for såvel konflikt og krig som for udvikling, fremskridt og nye idéer. I Sønderborg er vi derfor rundet af vores helt særlige historiske og kulturelle arv, hvor kimen blev lagt til vores globale udsyn, vores åbenhed og respekt og vores evne til at samarbejde på tværs af grænser, kulturer og skel.

Det er naturligt for os at samarbejde uden at skele til, at der her ligger en grænse – uanset om det handler om uddannelse, sundhed, medier, kultur eller erhverv. Grænsen begrænser os ikke – tværtimod skaber den puls, dynamik og Sønderborgs altid nærværende internationale understrøm. Du mærker den f.eks., når snakken på alverdens sprog summer på byens mange restauranter og caféer, når de studerende mødes på universitetet, eller når vores globalt førende virksomheder sætter hinanden i stævne i stærke, grænseoverskridende klynger og netværk.

Sønderborg er det naturlige knudepunkt i det dansk-tyske grænseland. Her mødes det bedste fra to verdener i en dynamisk og respektfuld vekselvirkning. Det ses i vores mentalitet, vores sprog og vores egnskøkken. Vi smitter ganske enkelt af på hinanden, og det har skabt en helt særlig kultur, hvor vores respektive og historisk betingede mindretal trives i respekt og side om side med 120 nationaliteter, der i dag bor og lever i Sønderborg.

FAKTA – Sønderborg Beliggenhed og Grænseland

Vores beliggenhed

 • Sønderborg er den største by i Sønderjylland.
 • Fra Sønderborg by er der 35 km til grænsen, og vi har kortere til Hamborg end til København. Via motorvejen er du halvanden time fra Odense og Kiel og to timer fra Hamborg og Århus. Med fly er du 35 min. fra København.
 • Fra Sønderborg har du adgang til ca. 212.000 arbejdspladser inden for en times kørsel, og de 116.900 er i Tyskland. Det estimeres, at små 10.000 mennesker dagligt pendler over den dansk-tyske grænse.

Vores kulturelle samhørighed og respekt for mindretal

 • Vi bor på en af verdens få demokratisk valgte grænser, hvor borgerne på begge sider af den nuværende grænse i 1920 afgjorde placeringen. Den nye grænse betød, at der opstod mindretal på hver sin side af grænsen. Som grænselandets danske hovedstad er Sønderborg kendetegnet af tolerance, gensidig respekt og fredelig sameksistens mellem flertal og mindretal.
 • Ligesom det danske mindretalsparti i Sydslesvig, SSW (Sydslesvigsk Vælgerforening), er repræsenteret i landdagen i Slesvig-Holsten, har det tyske mindretalsparti, Slesvigsk Parti, været fast repræsenteret i Sønderborg Byråd siden 2005.
 • I Sønderborg er der tre tyske skoler samt flere tyske børnehaver.
 • Størstedelen af den voksne befolkning i Sønderborg er som minimum tresprogede: Dansk, tysk og engelsk. Samtidig vidner vores sprog om den fælles kulturkreds, hvor eksempelvis standardhilsenen ”mojn” flittigt benyttes fra Kongeåen i nord til Bremen i syd.
 • Vi har tradition for at rumme flere kulturer. I dag lever flere end 120 nationaliteter i Sønderborg, og i 2011 blev vi kåret til Årets Europaby af Den Danske Europabevægelse.
 • Vores lokale egnskøkken er blandt de bedst bevarede og dermed mest autentiske i Danmark. Her er tale om et unikt fusionskøkken, hvor stolte danske fødevaretraditioner er smeltet sammen med tysk inspiration i form af f.eks. pølser, røgvarer og kombinationen af det sure og søde. Også vores berømte sønderjyske kaffebord er et resultat af vores særlige historiske arv og beliggenhed.
 • Overalt findes levn og historiske monumenter, der vidner om den fælles historie, der har formet vores særlige kultur og mentalitet. Middelalderens strategisk beliggende slot ved indsejlingen til Sønderborg By og hertugslottene fra en tid, hvor hertugdømmerne var en magtfaktor, ligger side om side med Dybbøl Mølle, skanserne og historiecenter Dybbøl Banke.
 • Vores unikke kulturarv og nærheden til Tyskland er med til at gøre Sønderborg til et af Danmarks mest populære feriemål med årligt tre millioner gæster, heraf 43 % fra Tyskland og 40 % fra resten af Danmark.

Vores samarbejde

I Sønderborg er det naturligt for os at samarbejde hen over grænsen. Eksemplerne er talrige, og her skal blot nævnes nogle få, udvalgte hovedområder:

 • På uddannelsesområdet er Sønderborg en del af det grænseoverskridende vækst- og erhvervsudviklingsprogram i grænseregionen, der bl.a. omfatter gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser og erhvervsmæssige kvalifikationer. Samtidig er Syddansk Universitet i Sønderborg kendt for sit samarbejde med uddannelser i Flensborg samt det tætte samspil med virksomheder på begge sider af grænsen.
 • På sundhedsområdet tager vi del i det grænseoverskridende samarbejde, der bl.a. omfatter lægehelikopter, ambulancer og strålebehandling.
 • På kulturområdet er vi en fælles kulturregion, hvor kulturelt entreprenørskab blomstrer. Derfor var det ikke Sønderborg alene, men Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig, der kandiderede til at blive europæisk kulturhovedstad i 2017. I dag samarbejdes der om en lang række kulturelle projekter, ligesom vores regionale medier arbejder tæt sammen med bl.a. deling af data- baser og fælles reportager.
 • På erhvervsområdet mødes danske og tyske virksomheder i grænseoverskridende netværk og samarbejde. Vi samarbejder bl.a. om mobilitet og grænsependlere, ligesom der findes en række tiltag på begge sider af grænsen med henblik på øget eksport og grænseoverskridende virksomhed.

Sønderborg styrke 2 – Storby i naturen (Det glokale Sønderborg)

Som grænselandets danske storby er Sønderborg global og lokal på samme tid:

Nogle af Danmarks største globale industrikoncerner ligger i Sønderborg. Universitetets campus er landets mest internationale med studerende fra over 50 lande. Sønderborgs højtspecialiserede cleantech-klynge beskæftiger ca. 3.000 mennesker og udgør sammen med mindre og mellemstore virksomheder et pulserende og dynamisk erhvervs-, handels- og byliv. På kryds og tværs samarbejdes der om at løse de store og globale klimaudfordringer og indfri målet om at gøre Sønderborg CO2-neutral i 2029. Den veludbyggede infrastruktur med motorvej og lufthavn sikrer de nødvendige korte afstande til storbyer som f.eks. København, Flensborg og Hamborg, som en global virkelighed kræver. Samtidig er Sønderborg hjemsted for den største koncentration af mennesker, der arbejder med vidensjob, iværksætteri og innovation uden for København og Århus.

På den ene side rummer Sønderborg således alle storbyens karakteristika, men på den anden side er Sønderborg også noget mere og andet. For Sønderborg er en storby midt i naturen. Her er skove, strande, bakker, lunde og søer. Her er åbne vidder med plads til ro og sjælelig fordybelse. Her er 250 km krøllet kystlinje. Her er enestående natur med plads til at leve det liv, du vil. Her er nærhed og nærvær.

Ingen andre danske byer kan tilbyde denne kombination af et arbejdsmarked med globale virksomheder, byliv og international puls, hurtig og let adgang til andre storbyer, storslået natur, ro og et liv i balance. Det er unikt. Sønderborg er ikke et enten-eller. Her er både globalt og lokalt på samme tid. Derfor er Sønderborg glokal. Denne dobbelthed er vores helt særlige kendetegn, og det betyder, at du i Sønderborg har alle muligheder.

Her vælger du selv, hvornår du vil geare op eller ned, og hvornår du er til byens liv og puls eller landsbyens stille idyl. Her kan du være ligeså professionel og seriøs i dit arbejdsliv, som du er uformel og afslappet i din fritid. Her kan din dagligdag både byde på Beijing og Berlin og på bold og ballet. Her kan du være præcis den, du er i alle livets faser og facetter.

FAKTA – Storby i naturen

 • Byen Sønderborg med ca. 30.000 indbyggere er knudepunktet for et tæt netværk af mindre byer og landsbyer med mange lokale ildsjæle. Vi er 76.000 i Sønderborg Kommune, 700.000 i regionen Sønderjylland-Schleswig og 4 millioner i den dansk-tyske region.
 • Sønderborg er en transporthub med veludbygget infrastruktur i et fintmasket net af bl.a. motorvej, lufthavn, færgeforbindelse og jernbanenet, der sikrer korte afstande og transporttider samt adgangen til en globaliseret verden.
 • Der er over 4.000 virksomheder i Sønderborg. De omsætter til sammen årligt for ca. 52 mia. kr. og eksporterer varer og ydelser til udlandet for 20 mia. kr. Erhvervslivet er alsidigt – fra store industrimastodonter til små og højtspecialiserede vidensvirksomheder. Der var i 2015 rekordmange iværksættere i Sønderborg, og der er i dag flere virksomheder i Sønderborg end før finanskrisen.
 • Cleantech-klyngen i Sønderborg består af 250 virksomheder. Heraf er 37 producenter eller forhandlere af komponenter, produkter eller systemløsninger, 39 af virksomhederne arbejder med energirenovering, og 62 af dem er rådgivere eller konsulenter. Der er samlet set 2.971 beskæftigede i klyngen, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med energiløsninger.
 • Vi har engelsksprogede uddannelser fra grundskolen til universitetet, hvor 70 pct. af de studerende er internationale. På Sønderborgs tekniske gymnasium kan du som det eneste sted i Danmark læse den internationale gymnasieuddannelse International Baccalaureate (IB Diploma).
 • Sønderborg har Danmarks tredjestørste koncentration af den såkaldte ”kreative klasse” – kun overgået af København og Århus. Den kreative klasse defineres som bestående af f.eks. videnskabsmænd, forskere, ingeniører, arkitekter, reklamefolk, designere, forfattere, kunstnere eller musikere samt andre, hvis brug af kreativitet er en central faktor i deres arbejde inden for erhvervslivet, uddannelsessystemet, retssystemet eller et andet erhverv.
 • I Sønderborg er kulturen på alle måder glokal og præget af kontraster: Fra sommerrevy til symfoniorkester. Fra lokale bands til internationale superstjerner. Fra naturlegeplads til science oplevelsespark. Fra caféer til gourmetrestauranter. Fra miniput til tophåndbold. Fra vandretur til ekstremsport. Fra street art til kunstudstillinger. Fra intimkoncert til musikfestival.
 • Vores skove, hav og 250 km kystlinje indbyder til et væld af aktiviteter, ligesom mange hundreder frivillige foreninger og sportsklubber danner basis for et vitalt fritidsliv. Her er bl.a. sportshaller, balletskole, kunstakademi, lokalscener og musikskole.

Sønderborg styrke 3 – Handlekraft

Sønderborg er et område, der er drevet af handlekraft og idérigdom – og hvor vi i samarbejde og fællesskab får tingene til at ske. Det er ikke noget, vi dagligt går og tænker over eller taler en masse om – det er bare noget, vi gør.

Måske skyldes det vores helt særlige historie og placering. Som kastebold mellem stormagter og under skiftende flag lærte vi hurtigt at få både et globalt udsyn og kunsten at klare os selv. Vi har aldrig forventet, at andre skulle gøre det for os. På den måde er handlekraft og evnen til at få ting til at ske blevet en del af vores DNA.

Mangler vi en motorvej, sørger vi selv for, at den bliver bygget i Danmarks første offentlige-private partnerskab. Er de globale klimaforandringer en realitet, tager vi selv ansvar og trækker i arbejdstøjet for at gøre Sønderborg til CO2-neutralt område. Synes en gruppe gode venner, at vi bør have en masse fantastiske koncerter, starter de en forening, der sikrer en lind strøm af danske og udenlandske topnavne. Mister vi en kaserne og en sygeplejeskole, lader vi os ikke slå ud, men får i stedet et luksushotel, et multikulturhus og en havnefront tegnet af en verdensberømt arkitekt. Tænker vi den dristige tanke at samle universitet, forskning, erhverv og kultur under ét tag, fører vi den ud i livet og bygger Alsion. Og sådan kunne den alenlange liste af eksempler på Sønderborgs særlige handlekraft fortsætte.

For handlekraften løber som en rød tråd gennem alle os, der bor her – uanset om vi mødes privat i en af de hundredevis af frivillige foreninger, i de fint forgrenede netværk eller i vores virksomheder og arbejdspladser. På kryds og tværs, uden skel og barrierer, finder vi sammen om nye idéer. I Sønderborg har der aldrig været langt fra idé til handling. Vi venter ikke – vi handler. Så hvem ved, hvor vores handlekraft næste gang fører os hen? Måske bliver det en bro mellem Als og Fyn. Måske et stort resort på Nordals. Eller måske noget helt tredje. For med Sønderborgs evne til at handle selv, er mulighederne uendelige.

FAKTA – Sønderborgs handlekraft

Når vi handler… bliver store visioner til lysende fyrtårne

ProjectZero

At reducere CO2-udslippet er en enorm udfordring – formentlig den største vi mennesker nogensinde har stået over for. I Sønderborg er vi helt bevidste om ansvaret for vores fælles klima og fremtid. Derfor venter vi ikke – vi handler.

I 2029 skal Sønderborg-området være CO2-neutralt. Det er vores ambitiøse mål, og vi har sat handling bag ordene. Allerede i 2014 havde vi reduceret CO2-udledningen med 30 pct. i forhold til udledningen i 2007 – selvom målet blot var en reduktion på 25 pct. i 2015. Vores vej mod nullet fortsætter, og vi satser på at nå i mål ca. 20 år før planen for resten af Danmark.

Byens Havn, Multikulturhuset og Alsik

En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry danner en unik ramme for byens nye havn og ikke mindst for det liv, der skal udfolde sig i området. Masterplanen vil omdanne den tidligere industrihavn til et livligt byområde ved at skabe tæthed og aktivitet omkring områdets centrale torv og centrum. Rundt om pladsen udfolder der sig en række aktiviteter. Hele området strækker sig langs havnefronten og rummer parker, boliger, erhvervsejendomme, bygninger til rekreative og kulturelle formål samt et hotel.

De nye bygninger er i fuld gang med at skyde op, og i foråret 2019 åbner vi det 25.000 kvadratmeter store hotel Alsik, der vil være bygget på flere af Sønderborgs DNA-strenge – handlekraft og bæredygtighed. Også det nye Multikulturhus er ved at tage form i det over hundrede år gamle pakhus. Multikulturhuset vil bl.a. indeholde bibliotek, kunstskole, Det Tyske Bibliotek, multisal og udstillingslokale.

Når vi handler… forankrer vi viden og skaber synergi

Alsion

Nogle ville måske kalde det en dristig tanke, da vi i Sønderborg i 1998 fik den idé at samle uddannelse, forskning, erhverv og kultur under ét tag. Ikke desto mindre betød vores handlekraft, at Alsion i dag har været en realitet i mange år. Her bor Sønderjyllands Symfoniorkester side om side med studerende og undervisere fra Syddansk Universitet og innovative virksomheder i Forskerparken. Samtidig byder Alsion på internationale konferencer og events, koncertsal i verdensklasse og højteknologiske renrumsfaciliteter.

SDU Sønderborg

Kun ti danske byer er universitetsbyer – Sønderborg er en af dem. Samspillet mellem vores stærke ingeniørerhvervsliv og universitet er forbilledligt og sikrer et uvurderligt praktisk afsæt for uddannelse og anvendt forskning. Aktiviteterne på Mads Clausen Instituttet er et lysende eksempel på denne meget tætte forbindelse. Når vores virksomheder handler, giver det resultater, og på SDU sikrer erhvervslivets handlekraft, at nye generationer uddannes til virkeligheden.

UNESCO – Sustainable Learning Cities

Som den første danske kommune er Sønderborg blevet optaget i UNESCO-netværket Sustainable Learning Cities. Netværket er et vigtigt forum for vidensdeling inden for bæredygtighed, medborgerskab og uddannelse mellem medlemsbyerne og sætter fokus på de fire hjørnesten for bæredygtighed: Miljømæssig, kulturel, økonomisk og social bæredygtighed.

Når vi handler… sikrer vi sammenhængskraft og forbindelse

Motorvej

Motorvejen åbnede d. 31. marts 2012, hvilket er mere end et år tidligere end den oprindelige tidsplan. Anlægget blev udført som et OPP-projekt (offentligt-privat partnerskab), og projektet blev overtaget fra det tidligere Sønderjyllands Amt. Anlægget var det første OPP-projekt i Danmark – ganske enkelt fordi vi ville have en motorvej og fik det til at ske.

Alsie Express

Selvfølgelig skal vi da have vores helt eget luftfartsselskab, der ikke bare skal sikre de daglige ruter til og fra København, men som også skal gøre det med en luksus og et overskud, der ikke ses andre steder. Alsie Express blev løsningen, da andre svigtede. Lokale kræfter tog over og skabte en unik løsning.

Als-Fyn Broen

Den er der ikke endnu. Men hvis det går, som det plejer, når vi i Sønderborg sætter os noget for, er det kun et spørgsmål om tid. For på vanlig vis har en stærk forening set dagens lys, der kæmper indædt på at få bygget en bro mellem Als og Fyn. Region Syddanmark, Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune har i 2011 finansieret udarbejdelsen af en screeningsrapport fra COWI, der i dag danner grundlag for vurderinger af Als-Fyn-broens betydning for en lang række samfundsmæssige forhold. Vi satser derfor på, at etableringen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn med tilhørende vejanlæg påbegyndes senest i 2020.

Når vi handler… blomstrer kultur, turisme og attraktioner

Gråsten Forum og Visionsgruppen Nordals

I Sønderborg finder stærke kræfter sammen om at løfte og udvikle vores lokalområder. To gode eksempler blandt mange er Gråsten Forum og Nordals’ Visionsgruppe. Bag begge foreninger står frivillige, der med deres handlekraft og idérigdom gør en konkret forskel.

På Nordals planlægger Visionsgruppen bl.a. et ferieresort med marina, feriehuse, campingpladser, oplevelsespark og vandland. Projektet er blevet godkendt som et af ti projekter i Danmark, der har fået tilladelse til at bygge tættere på kysten, end planloven normalt tillader.

I Gråsten betyder lokal handlekraft, at Gråsten Slotshave har fået en kongelig køkkenhave, der styrker slottet og slotshaven som attraktion. Slotshaven er lokalt forankret og byder på en række beskæftigelses- og undervisningstilbud og en bred palet af oplevelser for de besøgende.

Amatørkulturprisen

I 2015 blev Sønderborg kåret til Årets Amatørkulturkommune. Kåringen vidner om vores handlekraft og engagement i de mange fællesskaber, hvor vi samles om kultur.

Universe

Allerede midt i 1990’erne fik Jørgen Mads Clausen idéen til at skabe en park med fokus på naturvidenskab og teknologi, og i 2000 købte han på EXPO-udstillingen i Hannover ‘Den Blå Kube’, der siden er blevet et af parkens vartegn. Siden har Universe konstant forbedret sig og sine forlystelser for at følge med børns indlæringsvaner og smag for underholdning. Universe er en non-profit forlystelsespark, hvor alle eventuelle overskud går til at forbedre parken.

Kultur i Syd

Der var engang, hvor fem gode venner i festligt lag spurgte hinanden, om man mon ikke skulle arrangere nogle koncerter i Sønderborg? På bedste sønderborgske vis blev der hurtigt sat handling bag ordene, og i 2004 blev ‘Kultur i Syd’ en realitet. Bred opbakning fra både områdets erhvervsliv, frivillige kræfter og ivrige koncertgængere har været med til at skabe den massive succes. Gennem årene har ‘Kultur i Syd’ sørget for, at Sønderborg bl.a. er blevet gæstet af Luciano Pavarotti, Eric Clapton, Roger Waters og Elton Johnsamt alle store navne på den danske musikscene.

Ringriderfesten

Ringriderfesten i Sønderborg er Nordens største, og bagved står en imponerende organisation af frivillige kræfter. Vi er så vant til sommerens festlige ringridning, at vi måske glemmer, at også den er et udslag af Sønderborgs typiske evne og vilje til at handle.

Sønderborg Sommer Revy

Det startede som en hobby. I dag er Sønderborg Sommer Revy landets tredjestørste og en af de mest anmelderroste revyer i Danmark. Hvert år tiltrækker revyen tusinder af besøgende fra hele landet. Det kan vi takke Leif Maibom for, der med handlekraft og stædighed holdt fast i sin idé om, at Sønderborg skulle have sin helt egen revy.