Visionær og engageret plejecenterleder

Den 1. marts 2019
starter vores nye plejecenterleder på Broager Plejecenter. Er det dig?  
 
Dig som
i samarbejde med daglig leder,
medarbejdere, beboere og daghjemsbrugere, realiserer kerneopgaven og bevarer
’det gode liv’ for vores beboere og daghjemsbrugere? 
 
Som vores nye plejecenterleder, skal du gå forrest i hverdagen sammen med vores
daglige leder. Vi lægger stor vægt på at Broager Plejecenter er et hjem, hvor
enhver føler sig velkommen og tilpas. Vi lægger samtidig vægt på, at beboere,
pårørende og frivillige får gode oplevelser, og vi ønsker fortsat at være en
stor del af lokalsamfundet.  
Du understøtter
personalets faglighed og ønsket om, hele tiden at blive bedre til at skabe liv,
og sætte spor sammen med beboere og daghjemsbrugere. 
  
Det kan du, fordi du er en talentfuld og dygtig leder, som udøver rette ledelse
på rette sted og rette niveau. 
 
I 2019 vil du samtidig
være med til at styrke kerneopgaven for Broager plejecenter, og deltager derfor
i et forløb for alle plejecentre i Sønderborg Kommune, hvor vores kerneopgave
sættes i fokus. 
 
Du er derfor en erfaren og robust leder, med en solid
sygeplejefaglig baggrund, der: 
 
 • har erfaring med ledelse
  og er lederuddannet, således at du lykkes med at leve op til Sønderborg
  Kommunes ledelsesgrundlag som leder af ledere  
 • har
  kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation, og derved kan lede ud
  fra Byrådets Vision, Værdighedspolitikken og Broager Plejecenters værdier så
  det mærkes af beboerne som medarbejderne 

 • naturlig vis udøver ledelse ud fra de personalepolitiske værdier i Sønderborg
  Kommune – anerkendelse, engagement, dialog og samarbejde 
 • kan være anerkendende, lyttende og inkluderende i forhold til
  beboere, pårørende og medarbejdere  
 • prioriterer samarbejdet i LMU, samarbejdet med beboer- og
  pårørenderåd samt frivillige, lokalområdet og venner af huset 
 • er
  udviklingsorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger 
 • er
  en stærk formidler og har personlig og faglig gennemslagskraft 
 • kan
  inspirere og motivere til gode præstationer og høj faglighed  
 
Vi tilbyder dig: 
 • et
  udfordrende, selvstændigt og afvekslende job i en kommune der lægger stor vægt
  på at udleve Sønderborg Kommunes Værdighedspolitik og skabe det gode liv for vores
  ældre 
 • tæt
  samarbejde i et ambitiøst lederteam på 10 ledere, hvor videndeling, udvikling
  og kvalitet vægter højt 
 • at
  blive deltager på Sønderborg Kommunes onboarding forløb for nyansatte ledere,
  samt ledelsesakademidage for kommunens ledere 
 • én
  af dine lederkollegaer er din mentor det første halve år. 
 
Fakta om Broager Plejecenter 
Plejecentrets
bygninger er ejet af en boligforening, og du får som plejecenterleder ansvaret
for koordinering af dette samarbejde.  
Broager Plejecenter
har 40 boliger, og ledelsen består af dig og en daglig leder. 
Du har det
overordnede ledelsesansvar for ca. 60 medarbejdere. 
Plejecentret er desuden uddannelsessted for ca.
8 SOSU-elever årligt.  
Stillingen
indbefatter drifts- og budgetansvar for plejecentret, og du referer til
plejecenterchefen.  
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Løn og ansættelsesvilkår
efter gældende aftaler med den forhandlingsberettigede organisation. 
 
Yderligere information 
Plejecenterchef Joan
Slaikjer Hansen på telefon 2790 5669 
Konstitueret
Plejecenterleder Bente Normann Kaehne på telefon 2141 7054 
Plejecenterleder Christiane
Bro Simonsen, Tandsbjerg Plejecenter på telefon 2790 6778 
 
Stillingen ønskes
besat pr. 1. marts 2019. 
Ansøgningen sendes
elektronisk senest den 18. januar 2019 
Samtaler gennemføres
den 24. og/eller 25. januar 2019 
Du må i forbindelse
med ansættelsesforløbet være indstillet på, at der bliver udarbejdet en
personprofil. Samtidig  
 
Vedhæftet: 

Værdighedspolitikken


Afdeling

Broager Plejecenter

Ansøgningsfrist

2019-01-18T23:59:59

Stillingskategori

Ledelse

Kontaktperson

Lisbeth Frølich

Kontaktoplysninger