Virksomhederne er meget tilfredse med servicen i forbindelse med byggesager

Published
26. jul 2018
Erhvervsservice
I første halvår af 2018 er hele 96% af virksomhedsdrivende, som har besvaret et spørgeskema i forbindelse med en byggesag, enten tilfredse eller meget tilfredse med servicen. Samtidig er sagsbehandlingstiderne på erhvervsområdet på vej ned.

Efter et massivt fokus på høj service og hurtigere sagsbehandlingstider, afspejler den positive indsats sig i tilfredshedsundersøgelser og sagsbehandlingstiderne indenfor erhvervsområdet.

96% af de virksomheder, som svarer i den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse, er enten tilfredse eller meget tilfredse med servicen i løbet af 2018. Samtidig forstod 87% sagens afgørelse i høj eller meget høj grad. Undersøgelsen bygger på en svarprocent på 52.

Også sagsbehandlingstiderne på erhvervsområdet går i den rigtige retning. Her lå Sønderborg Kommune på gennemsnitligt 28 nettodage i 2017, hvilket i 1. kvartal 2018 blev bragt ned på 22 dage. Nu er tallet 21 nettodage for første halvår af 2018 - hvilket er langt under de nationale servicemål, som er ca. 49 nettodage.

Formanden for erhvervsudvalget, Gerhard Bertelsen, er tilfreds med indsatsen:

- Vi valgte at supplere diverse erhvervsanalyser fra blandt andet Dansk Byggeri og Dansk Industri med vores egen lokale tilfredshedsundersøgelse for dermed at trække helt konkrete tal ud vedrørende serviceniveau. Disse tal findes ikke i andre nationale erhvervsanalyser, hvor man i stedet bedømmes ud fra en række parametre, som giver udslag i en samlet vurdering af erhvervsvenligheden. Og vi kan kun konstatere, at tallene her er meget valide - og så kan man kun være stolt, når det går i den rigtige retning.

I de nationale analyser af byggesagsbehandlingstiderne ses der udelukkende på et samlet tal for både private og erhvervsmæssige byggesager, som bruges til at sammenligne kommunerne.

For 90% af erhvervssagerne i Sønderborg Kommune gælder det, at sagsbehandlingstiden ligger på 15 nettodage. Det er enkelte længerevarende og mere komplicerede sager, som skal sendes til afgørelse hos andre myndigheder, der trækker den gennemsnitlige sagsbehandlingstid op.

Nettosagsbehandlingstiden er den periode, hvor fuldt oplyste ansøgninger modtages til behandling i kommunerne, og indtil kommunen eller en anden myndighed træffer afgørelse i sagen.