Vil du være aflastningsfamilie eller plejefamilie ?

Sønderborg Kommune søger nye plejefamilier til børn, som enten skal i aflastning eller anbringes i døgnpleje.
 
Vi mangler aflastnings- og plejefamilier, der kan varetage og rumme opgaver med børn og unge, som har særlige sociale eller fysiske behov. For børn med særlige sociale behov, kan der være tale om børn, som har det følelsesmæssigt svært, er omsorgssvigtede, ikke alderssvarende, har diagnoser som bl.a. ADHD, autisme eller er behandlingskrævende. For børn med fysiske behov, kan der være tale om børn eller unge med varig nedsat kognitiv og fysisk funktion, samt børn og unge med diagnoser.
 
Børnene er i målgruppen 0-18 år.
 
For børn i aflastning er behovet typisk 1-2 weekender per måned, i enkelte tilfælde kan det dog være større og der kan også være tale om ekstra aflastning i ferie mv.
 
For børn eller unge anbragt i plejefamilie er der tale om en døgnopgave, hvor barnet/den unge bor hos Jer og I varetager alle de daglige opgaver omkring barnet/den unge.


Både aflastningsfamilierne og plejefamilierne skal ligeledes kunne indgå i et tæt samarbejde med de biologiske forældre, da dette har stor betydning for barnets/den unges forløb i foranstaltningen.
 
Vi forventer, at du/I er bosat i Sønderborg Kommune.

Vi prioriterer støtte af pleje- og aflastningsfamilier højt og tilbyder derfor bl.a. sparring fra familieplejekonsulenterne, gruppesupervision og efteruddannelse (temadage). Der er desuden mulighed for individuel supervision såfremt der er behov for dette.
 
Godkendelse og grunduddannelse aflastning- og plejefamilier foretages af Socialtilsyn Syd (se mere på www.socialtilsynsyd.dk)
 
Aflønning af aflastnings- og plejefamilier sker på baggrund af KLs gældende takster for vederlag.
 
For mere information kan familieplejekonsulent Marie Louise Slothuus kontaktes på mlsl@sonderborg.dk eller på telefon 27 90 68 27 og familieplejekonsulent Camilla Nielsen kan kontaktes på cni0@sonderborg.dk eller på telefon 27 90 52 81
 
 

Ansøgningsfrist

Hurtigst muligt

Arbejdstid

Fuldtid

Ansættelsesvilkår

Fastansættelse

Afdeling

Familiecenter Sønderborg

Kontaktperson

Marie Louise Slothuus og Camilla Nielsen

Telefon

27 90 68 27 eller 27 90 52 81