Verdensklasse børnehaveklasseleder

Da vores nuværende børnehaveklasseleder forventer at gå på
pension til sommer, søger vi hendes afløser – allerede pr. 1. maj 2018.  
 
Vi har netop fået tilsagn fra Børn og Uddannelsesudvalget om
at opstarte aldersintegreret undervisning fra 0. -2. årgang fra august 2018 og
venter pt. på Byrådets endelige godkendelse, ultimo februar.  Vi søger derfor en børnehaveklasseleder, der
kan se sig selv i dette miljø, hvor du underviser på både fag- og stamhold i
aldersblandede grupper. 
 
Vi ønsker, at du kan starte den 1. maj 2018, så du starter
samtidig med de nye førskolebørn og kommer med i den sidste del af
planlægningen af den aldersintegrerede undervisning, så du også får mulighed
for at få ejerskab af én af vores kommende flagskibe. 
 
På Nørreskov-Skolen har vi i de seneste år arbejdet meget på
at give de nye elever færrest mulige skift af voksne og dermed sikre den bedste
passage ind i skolen - og derfor vi du allerede fra dag ét blive én af de nye
elevers faste voksne. 
 
Du vil komme til at arbejde sammen med en yderst engageret og
kompetent personalegruppe af såvel lærere som pædagoger, der slet ikke kan
vente med at komme i gang med alt det nye. 
 
På Nørreskov-Skolen stiler vi højt. Vi er ambitiøse og
forventer at vores kommende kollega er ligeså. 
 
Vi lægger stor vægt på, at du er i stand til at udøve
relationskompetence og ikke mindst tydelig klasseledelse. Samtidig skal du være
indstillet på at arbejde målstyret og se glæden i synergien ved
teamsamarbejdet. 
 
Vi arbejder med digitale læremidler hele vejen og derfor er
det en forudsætning, at du har et højt IT-niveau. Vi ser gerne, at du kender
til undervisningsbaseret IT, digitale platforme, smartboard undervisning etc. 
 
Vi forventer, at vores nye kollega: 
Brænder for at give vores elever den bedste læring 
Er konstruktiv og engageret i det daglige arbejde 
Er villig til at indgå i et tæt samarbejde, på tværs af faggrupper og med de øvrige ansatte på skolen 
Vægter teamsamarbejdet højt og er villig til, nogle gange, at yde lidt ekstra for at enderne kan nå sammen 
Ser skole/hjem samarbejdet som en naturlig del af hverdagen 
 
På skolen er vi meget fokuseret på at løfte eleverne
fagligt, hvilket betyder, at vi siden sidste skoleår tester eleverne i dansk og
matematik for at sikre læring på den enkelte elevs niveau. Indsatsen
understøttes bl.a. af vores dygtige faglige vejledere, der bruges som både
vejledere, sparringspartnere og inspiratorer. 
 
Vi arbejder med positiv psykologi og er styrkebaseret i
vores tilgang til både børn og voksne. Skolen er lektiefri og bevægelse er
indlagt som en del af undervisningen. Vi arbejder derudover fortsat med, at
trivsel er en forudsætning for læring. 
 
Nørreskov-Skolen har gennem de sidste par år været igennem
et generationsskifte, som vi mener, vi er kommet styrket ud af. 
Vi sætter en stor ære i at drive skole SAMMEN. Vi har nære
samarbejdsbånd og er i dialog med hinanden hele tiden, så vi kan kvalificere
vores hverdag. 
 
Vi har oprettet kontormiljøer, hvor alle pædagogiske
medarbejdere har personlige arbejdspladser og en laptop til arbejdsbrug. 
I Sønderborg Kommune arbejder lærerne ud fra et
administrationsgrundlag med en tilstedeværelsestid på gennemsnitlig 35 timer
pr. uge samt en pulje på 240 timer pr. skoleår til individuel opgaveløsning
mv.– hos os er det suppleret med muligheden for at flexe. 
 
Nørreskov-Skolen ligger i en mindre by, Guderup, der er
placeret på Als, 15 min. kørsel fra Sønderborg bymidte. På skolen har vi ca.
350 elever fordelt på 2 spor og i modtagelsesklasser. Vi har ca. 50
medarbejdere ansat til at lave verdens bedste skole. 
 
For at kunne bestride en børnehaveklasselederstilling skal
man være uddannet pædagog. 
 
Såfremt du har yderligere spørgsmål omkring stillingerne,
eller ønsker at aftale et besøg, bedes du kontakte skoleleder Carina Bielefeldt
på 2790 6878 eller clbi@sonderborg.dk  
 
Derudover kan du læse mere om skolen på www.norreskov-skolen.dk 
 
 
Ansøgningsfristen er den 6. marts 2018 ansættelsessamtaler
afholdes mandag d. 12. marts 2018. Der vil blive indhentet referencer forud for
ansættelse. 
 
Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst.
I forbindelse med ansættelse vil kommunen indhente straffe- og børneattest. 
 
Ansøgningen skal sendes elektronisk via knappen ”Send
ansøgning”. 
 

Afdeling

Nørreskov-Skolen

Ansøgningsfrist

2018-03-06T22:59:59

Stillingskategori

Undervisning, Børn og Unge

Kontaktperson

Thomas F. Jacobsen

Kontaktoplysninger