Ungdomsråd

Sønderborg Ungdomsråd

De unges stemme i Sønderborg Kommune

Sønderborg Ungdomsråd (SUR) er et råd for alle unge fra 15 år i Sønderborg Kommune.

Ungdomsrådets formål er at styrke den demokratiske og kulturelle bevidsthed blandt unge i Sønderborg Kommune og at give de unge medindflydelse på udviklingen. Vi vil gerne sikre, at unge i kommunen bliver hørt og samtidig skabe en platform, hvor unge kan udtrykke sig.

Rådets 15 medlemmer repræsenterer unge bredt i Sønderborg Kommune og alle unge fra 15 år, bosiddende i Sønderborg Kommune eller indskrevet på en skole/uddannelse i Sønderborg Kommune, er velkomne i rådet. Pladserne fordeles med 10 faste pladser til ungdoms- og videregående uddannelser, 1 fast plads til Ungecenteret, 2 faste pladser til Det Fælles Elevråd, og de sidste 2 pladser er åbne for alle unge fra 15 år, bosiddende i Sønderborg Kommune eller indskrevet på en skole/uddannelse i kommunen. Alle medlemmer af Ungerådet vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges.

Sønderborg Ungdomsråd råder over en pulje penge, hvor unge kan søge midler til aktiviteter, events, initiativer eller andet. Du kan finde ansøgningsskemaet på kommunens hjemmesiderådets facebook-side eller ved at sende rådet en mail. Her kan du også stille spørgsmål, fx hvis du har lyst til at være med i Ungdomsrådet.

    sur logo