Teknisk servicemedarbejder

 
Ved
Humlehøj-Skolen, Humlehøj-Hallen, Tandklinikken Humlehøj-Skolen og
Daginstitutionen Humle-Tumle søges en teknisk servicemedarbejder. Stillingen er
en fuldtidsstilling på 37 timer. 
 
Der søges en
medarbejder, der kan sikre, at de daglige serviceopgaver bliver løst i de 3-4
institutioner. Hovedvægten af opgaverne ligger for ca. 60% vedkommende på
skolen dernæst på de 3 andre områder.  
Servicemedarbejderens
opgave er at løse kerneopgaver, da de bygningsmæssige opgaver ligger i andet
regi.  
 
Overskrifter
på kerneopgaver er bl.a.:  
Service i forbindelse med arrangementer og
mødeaktivitet 
Vedligehold af teknisk udstyr 
Reparation og vedligehold af inventar og
lokaler 
Generel service, herunder at holde øje med
åbning og aflåsning af skolen, håndtering af nøgler og alarmbrikker 
Opfølgning på udlån af lokaler til andre
brugere  
Personaleservice, flytning af materialer og
opfyldning af materialer 
Affaldshåndtering 
Vedligeholdelse af udenoms arealer herunder
pauserekvisitter. 
 
Har
du interesse for stillingen regner vi med, at du kan arbejde selvstændigt og
samtidig kan håndtere de mange spontane opgaver, der kan opstå i løbet af en
dag. Det er vigtigt, du har lyst til en hverdag, hvor både personale og elever
skal serviceres. Du skal have kørekort og kan anvende IT på brugerniveau. 
 
Vil
du høre mere om stillingen og de daglig opgaver er du velkommen til at kontakte
sekretær Helle Steensbeck Bennetsen tlf. 8872 4377, halinspektør Jan Nicolaisen
2790 0204 eller skoleleder Frands Christensen tlf. 2462 5817. 
 
Ansøgningsfrist
er onsdag d. 4. april og med tiltrædelse 1. maj eller snarest derefter.
Samtaler vil finde sted onsdag den 11. april 2018 
 
Løn
ifølge gældende overenskomst. 
Der
indhentes børne og straffeattest. 
 
 


Afdeling

Humlehøj - Skolen

Ansøgningsfrist

2018-04-04T21:59:59

Stillingskategori

Teknisk service og Ejendom

Kontaktperson

Jan Nicolaisen

Kontaktoplysninger

27 90 02 04