Sygeplejerske til Misbrugscenter

Er du en engageret, udviklingsorienteret, visionær, kvalitetsbevidst og grounded sygeplejerske? Brænder du for de mest udsatte borgere, hvor din faglighed dagligt udfordres med høj kompleksitet i borgerforløb? Har du minimum 2 års erfaring i arbejdet med socialt udsatte borgere? – så er det dig vi søger. 
Stillingen har en to-delt funktion, da du både skal være behandler for primært substituerede borgere, samtidig med at du skal være første afløser i medicinudleveringen. Der er tale om en fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer. 
 
Misbrugscenter Sønderborg er placeret i nye flotte rammer centralt i Sønderborg by, hvor vi har til huse på det tidligere bibliotek sammen med Syge- og Hjemmeplejen, Distrikt Alssund. Misbrugscentrets medarbejdere er flerfagligt sammensat og der arbejdes i teams efter opgaver. Centeret er i løbende organisationsudvikling og procesoptimering. 
 
Centerets målgruppe er borgere med rusmiddelproblematik i alderen 12 år og op efter. Misbrugscentret varetager den socialfaglige- og lægefaglige stofmisbrugsbehandling, samt alkoholbehandling. Borgerens situation er ofte præget af høj kompleksitet. Vi forsøger at sikre helhedsorienterede og sammenhængende indsatser på tværs af faglige og organisatoriske snitflader for at optimere borgerens mulighed for recovery og med rehabilitering for øje. 
 
Opgaverne er varierende og omfatter blandt andet: 
 
Varetagelse af  
• Den social- og sundhedsfaglige indsats for primært borgere, som også modtager lægefaglig stofmisbrugsbehandling, herunder sagsåbning, udredning, rusmiddelbehandling, dokumentation/journalisering, handle- og behandlingsplaner. 
• koordinering af indsatsen indenfor kommunen og udenfor kommunen 
• Første afløser i medicinudleveringen, som omfatter håndtering af medicin, herunder dispensering og udlevering af substitutionsmedicin til borgere 
• Råd, vejledning og undervisning til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere 
• Motivationsarbejde og støtte i den enkelte borgers målopnåelse 
• Rusmiddelbehandling både i gruppe og individuelt. 
• I tæt samarbejde med udleveringssygeplejerske, social- og gadesygeplejerske, stofteam og læge forestå udviklingsarbejde og optimering i forhold til substitutionsområdet. 
 
Du vil indgå i husets øvrige drift med varetagelse af forskelligartede opgaver indenfor rusmiddelområdet. 
 
Din profil 
Vi forventer, at du 
• Er uddannet sygeplejerske og har minimum 2 års erfaring i arbejdet med udsatte borgere. 
• Kan lide arbejdet med målgruppen og at dette afspejler sig i din tilgang til borgeren og arbejdet. 
• Kan arbejde såvel i team som selvstændigt, herunder træffe beslutninger. 
• Er tålmodig og kan håndtere modstand  
• Har en stor bevidsthed om hvilke personlige kompetencer der fremmer arbejdet med målgruppen og er i besiddelse af disse. 
• Behersker at navigere i rollen som myndig person i såvel gruppe- som i individuelle sammenhænge.  
• At du er i balance med dig selv, kan justere løbende og mestrer at have mange bolde i luften på en gang. 
• Har stærke kommunikationsevner, såvel mundtligt som skriftligt. 
• Kan omstille dig sammen med organisationen. 
• Er i besiddelse af humor, engagement og ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø. 
• Om muligt har arbejdet med udviklingsopgaver fra idé til implementering. 
 
Vi tilbyder 
At du er en del af et team, hvor borgere i substitutionsbehandling er omdrejningspunktet 
En mulighed for at prøve kræfter på rusmiddelområdet. 
En arbejdsplads med gode kolleger, høj faglighed og en arbejdsplads i udvikling. 
Omfattende indflydelse på egen arbejdsdag 
Supervision og faglig sparring 
En travl, udfordrende og udviklende hverdag 
 
Løn- og ansættelsesvilkår: 
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter gældende overenskomst mellem DSR og KL 
 
Ansøgningsfrist: 
5. april 2019 
 
Samtaler: 
Afholdes d. 23. april 2019  
 
Tiltrædelse: 
1. juni 2019 
 
Der afholdes informationsmøde vedr. stillingen torsdag d. 28. marts 2019 fra kl. 16.00-17.00 på Kongevej 19, 6400 Sønderborg. Tilmelding er ikke krævet. 
 
Kontaktperson: 
Ole Jakobsen: 27 90 71 21 
 
Sønderborg Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. 
Ved tilbud om ansættelse indhenter Sønderborg Kommune efter samtykke offentlig børne- og straffeattest. 
 
 
 
 
 
 

Afdeling

Misbrugsområdet

Ansøgningsfrist

2019-04-05T23:59:59

Stillingskategori

Social og Sundhed

Kontaktperson

Annette Aihie

Kontaktoplysninger