Sygeplejerske til Center for Korttidspladser

 
Sygeplejerske til Center for korttidspladser i
Sønderborg Kommune. 
 
Vi er en engageret sygeplejegruppe der søger en ny
kollega til at dele udfordringerne i en spændende hverdag præget af den
borgernære sygepleje. 
Er det noget for dig, så har vi én stilling ledig
til besættelse pr. 1. januar 2019 eller efter aftale.  
Det drejer sig om en fast stilling. 
Stillingen er på 32 timer/uge i dag- og aftenvagt. Der er ca. 9 aftenvagter/6
uger og weekendvagt hver tredje weekend. 
 
Hvem er
vi:
 
Vi
er Sønderborg Kommunes Center for korttidspladser med 35 pladser, samt 2
plejeboliger. Vores borgere kommer både fra sygehus og eget hjem. I 2017 havde
vi et borgerflow på knap 350 borgere, som i gennemsnit opholdt sig ca. 27 dage
på Center for korttidspladser. 
 

Center for korttidspladser arbejder vi med effektive, sammenhængende og
koordinerede forløb for borgere, der har behov for en særlig rehabiliterings-
og sygeplejeindsats, som ikke vil kunne leveres i borgers eget hjem. De
sygeplejefaglige opgaver er meget varierende i forhold til kompleksitet.
Borgerforløbene har karakter af rehabilitering, palliation, vurdering,
aflastning og akutte opgaver. 
Vi
arbejder tæt sammen med vores mange samarbejdspartnere i kommunen og på
sygehusene. 
 
Vi har brug for
sygeplejersker der: 
 • Har
  bred klinisk erfaring og minimum 2 års klinisk erfaring. 
 • Er
  positiv, tydelig og anerkendende i sin kommunikation og adfærd. 
 • Kan
  overskue og handle i akutte situationer 
 • Som
  sin basisopgave som kontaktsygeplejerske har lyst til at fungere som tovholder
  i borgerforløbene. Dette indebærer også administrativt arbejde. 
 • Kan
  planlægge, koordinere, tage fagligt ansvar og er uddelegerende. 
 • Vægter
  samarbejde i tværfaglige team med andre sygeplejersker, terapeuter, ernærringsassistenter
  og plejepersonale. 
 • Vil
  indgå i den daglige konkrete opgaveløsning ud fra en prioritering af opgavernes
  kompleksitet. 
 • Udviser
  engagement. 
 • Kan
  begå sig i omsorgssystemer og FMK. 
 • Sammen
  med kollegerne vil varetage de sygeplejefaglige opgaver, der er til centrets
  faste beboere. 
 
Vi kan tilbyde: 
 • En
  spændende arbejdsplads, hvor ikke 2 dage er ens. 
 • Stort
  borgerflow med mange sygeplejefaglige udfordringer bl.a.  indenfor neurologi, DÆMP, palliation og
  ortopædkirurgi. 
 • Tæt
  samarbejde med centrets øvrige sygeplejersker, terapeuter ernærringsassistenter
  og plejepersonale. 
 • Fokus
  på faglighed og daglige tværfaglige tavlemøder. 
 • Godt
  arbejdsmiljø med et højt fremmøde. 
 • Gode
  muligheder for sparring, både internt i sygeplejegruppen og tværfagligt. 
 • Fokus
  på introduktion og oplæring. 
 • Godt
  kollegialt sammenhold. 
 • Uddannelsessted
  for sygeplejestuderende i 6. semester. 
 • En
  arbejdsplads der er nytænkende, fleksibel og konstant i udvikling. 
 • En
  forudsigelig arbejdsplan som sjældent ændrer sig. 
 • Fokus
  på kompetenceudvikling. Der tilbydes bl.a. Specialuddannelsen i Borgernær
  sygepleje(diplomuddannelse). 
Har du lyst til at høre mere om stillingerne kan du kontakte daglig leder
Rikke Fribo, M: 27 90 70 74, eller centerleder Louise Fogh Moos, M: 27 90 70 75. 
Løn i
henhold til aftale mellem den faglige organisation og Sønderborg Kommune. Du må
i forbindelse med en evt. indkaldelse til ansættelsessamtale være indstillet på
at medbringe straffeattest. 
 
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 27. november 2018. Samtaler forventes
afholdt fredag den 30. november 2018. 
Ansøgningen
sendes elektronisk. 
 
 

Afdeling

Center for korttidspladser

Ansøgningsfrist

2018-11-27T23:59:59

Stillingskategori

Social og Sundhed

Kontaktperson

Rikke Fribo

Kontaktoplysninger