Sundhedspædagogisk medarbejder

Sundhedspædagogisk medarbejder
til
House of Health i VidensBy Sønderborg 
 
Sønderborg
Kommune søger en sundhedspædagogisk medarbejder til at udvikle læringsforløb
til brug i folkeskolerne og dagtilbud inden for sundhed og trivsel og herunder
kost, seksualundervisning og forebyggelse af rygestart. Den sundhedspædagogiske
medarbejder forankres i House of Health under VidensBy Sønderborg. 
 
VidensBy
Sønderborg er en strategi for arbejdet med udvikling og læring for alle børn og
unge i alderen 0-18 år og den består af fem huse - House of Science,
Global House, House of Health, House of Creativity og House of Citizenship. Ambitionen er at skabe gode
læringsmiljøer for børn og unge i Sønderborg Kommune, så de opnår optimal
trivsel og læring. I House of Health arbejdes der med at fremme sundhed og
trivsel i dagtilbud og skoler samt med at understøtte fagene madkundskab og
idræt. 
 
Dine væsentligste opgaver
 • Udvikling af
  læringsforløb og materialer 
 • Samarbejde
  med sundhedsplejen og tandplejen om udvikling af læringsforløb 
 • Udvikling af
  tværfaglige forløb i samarbejde med de andre huse 
 • Bidrage med
  sundhedsfaglig viden til netværket af pædagoger og lærere 
 • Planlægning
  og gennemførsel af arrangementer og kampagner for børn i dagtilbud og skoler 
 
Vi forventer, at du
 • har en
  relevant faglig baggrund  
 • har kendskab
  til folkeskolen 
 • har gode it
  og mediekompetencer 
 • har stor
  fagfaglig indsigt, herunder viden om læreprocesser 
 • tør tænke ud
  af boksen samtidig med, at du er lydhør overfor behov og mål 
 • kan have
  mange bolde i luften 
 
Vi kan tilbyde
 • Et fagligt og engageret miljø i en
  organisation i løbende udvikling  
 • En afvekslende og spændende hverdag med samarbejde
  på tværs af faggrupper 
 • Gode kolleger, gode udviklingsmuligheder
  og fokus på kvalitet i opgavevaretagelsen 
 
Løn- og
ansættelsesvilkår
 
I henhold til gældende overenskomst.  Stillingen er organisatorisk forankret i forvaltningen Børn- og
Uddannelse under VidensBy Sønderborg. Der indhentes børneattest ifølge
lovgivning på området.  
Stillingen
er på 18 timer/uge i en foreløbig projektperiode på 3 år. 
 
Ansøgning  
Ansøgning med relevante bilag fremsendes
digitalt via stillingsopslag på sonderborgkommune.dk 
Ansøgningsfristen
er tirsdag d. 22.8.2017.
Ansættelsessamtaler
forventes afholdt mandag d. 28.8.2017. 
 
Yderlige
oplysninger:
 
Har du lyst
til at høre mere om stillingen, så kontakt koordinator Pia Feldstedt, på pife@sonderborg.dk eller mobil 21 59 80 77. 

Afdeling

Børn og Uddannelse

Ansøgningsfrist

2017-08-22T23:59:59

Stillingskategori

Undervisning, Børn og Unge

Kontaktperson

Marie Theodorsen

Kontaktoplysninger