Stabschef til forvaltningen Job og Velfærd i Sønderborg Kommune

Har
du lyst til ledelse og brænder du for at understøtte det politiske niveau? Kan
du balancere mellem personaleledelse, strategisk udvikling og styring? 
 
Sønderborg Kommune, Job og Velfærd søger en stabschef. Chefen referer til direktøren for Job og
Velfærd og har ansvar for at skabe og understøtte et engagerende,
innovativt og resultatorienteret miljø med fokus på samarbejde, dialog og
anerkendelse. 
 
Vi søger en chef, der er god til
relationer, kan tænke strategisk og visionært. En chef, der kan sætte retning,
skabe klare rammer og samtidig er omstillingsparat. Løsning af kerneopgaver er
i centrum, og chefen understøtter medarbejdere i staben i effektiv
opgaveløsning gennem udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer
og engagement for opgaveløsning.  
 
Du skal have erfaring med ledelse i en
politisk styret organisation, og have en relevant uddannelse. Du skal
interessere dig for politisk betjening, udvikling, økonomi og styring. Have tæt
fokus på opfølgning på aktiviteter, effekter og budgetter. Du skal kunne sparre
både fagligt og ledelsesmæssigt med chefkolleger og direktøren. 
 
Sønderborg Kommune 
Sønderborg Kommune er en visionær kommune med en ambitiøs
plan for blandt andet by­udvik­ling og bæredygtighed. Grundfortællingen i
Sønderborg Kommune er Udsigt i verdens­klasse.
Det er et udtryk for, at vi tør satse, prioritere, handle og gennemføre. Vi
fokuserer på at lave gode rammer for, at den enkelte borger kan have et godt
liv. Vi fokuserer på investeringer samt et tidligt og forebyggende fokus i
vores indsatser overfor borgerne. 
 
Afdelingen 
Stillingen som stabschef i Job og
Velfærd omfatter ledelse af sekretariat med fem medarbejdere, et konsulentteam
med 14 konsulenter, It-team med otte medarbejdere med faglig koordinator og et
økonomiteam med egen teamleder.  

Opgaver 
 • Strategisk planlægning og opgaveløsning
  i samarbejde med direktøren 
 • Ansvarlig for de politiske dagsordner
  samt deltagelse i udvalgsmøder som sekretær 
 • Ansvarlig for tværgående opgaver i
  forvaltningen eks. forberedelse af ledelsesakademi og tværgående implementering
  af strategiske indsatsområder 
 • Kvalitetssikre og udarbejde sagsfremstillinger,
  notater og beslutningsoplæg så det er politisk operationelt  
 • Faglig og ledelsesmæssig sparring med
  chefkolleger og direktøren 
 • Sikre at stabens medarbejdere har de
  rette kompetencer til at understøtte den totale opgaveløsning i Job og Velfærd 
 • Sikre et godt fysisk og psykisk
  arbejdsmiljø 
 • Planlægning og opfølgning på drift på
  forvaltningsniveau  
  
Kompetencer   
 • En mellemlang/lang videregående
  uddannelse, gerne med kendskab til eller viden om forvaltningens kerneområder 
 • Dokumenteret ledelseserfaring 
 • Erfaring med økonomi og styring 
 • Dokumenteret erfaring og gode resultater
  med komplekse udviklingsopgaver 
 • Erfaring med at skabe udvikling gennem proces-
  og projektledelse og håndtering af forskellige udviklingsredskaber 
  
Ansættelsesforhold 
Løn i henhold til aftale mellem den faglige organisation og Sønderborg Kommune.
Der vil i forbindelse med ansættelsesforløbet blive udarbejdet en personprofil. 
  
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til direktør Helle Mønsted
Nielsen på tlf. 27 90 51 26 eller mail hmni@sonderborg.dk
  
Ansøgningen sendes elektronisk senest den 18. december 2018. 
  
Samtaler afholdes den 20. december 2018.  
 

Afdeling

Job og Velfærd

Ansøgningsfrist

2018-12-18T23:59:59

Stillingskategori

Ledelse

Kontaktperson

Helle Mønsted Nielsen

Kontaktoplysninger

27 90 51 26