Støttemedhjælper søges pr. 1. september

Vi søger en støttemedhjælper på ca. 22 timer om ugen, der
kan varetage praktiske støtteopgaver for to synshandicappede elever – på hhv.
3. og 7. årgang. Hos den ene elev deles støttefunktionen på af to medhjælpere –
den anden medhjælper er ansat. 
 
Vi søger en erfaren og moden medhjælper, der både kan indgå
i støtte- og forældresamarbejdet.  
 
Det er yderst vigtigt, at du har gode IT-kompetencer, da
støtteopgaverne bl.a. består i at oplære, guide og støtte eleverne i IT-kompenserende
hjælpemidler samt de digitale læringsportaler mv., som skolen anvender i
undervisningen på daglig basis. Derudover vil du skulle forberede og forstørre
materialer til eleverne. 
 
Det er vigtigt, at du arbejder professionelt og ud fra
tilgangen, at vi skal løfte alle elever fagligt. Din funktion kræver derfor også,
at du kan indgå i en støttende funktion i fht. andre elever, der også måtte
profetere af ekstra støtte i klassen, samtidigt.  
 
Vi arbejder meget anerkendende i vores tilgang og tager
udgangspunkt i positiv psykologi og forventer, at vores medarbejdere gør det
samme. 
 
Det er vigtigt, at du er robust og mødestabil og derudover,
at du er yderst omstillingsparat, da dine opgaver kan ændre sig på daglig basis
– heriblandt at vikariere for din støttekollega, hvis denne er væk. 
 
Vi forventer, at vores nye kollega:  
  • Er selvstændig 
  • Er konstruktiv og engageret i det daglige arbejde  
  • Er villig til at indgå i et tæt samarbejde, på tværs af
    faggrupper og med de øvrige ansatte på skolen  
  • Vægter teamsamarbejdet højt og er villig til, nogle gange,
    at yde lidt ekstra for at enderne kan nå sammen  
  • Ser skole/hjem samarbejdet som en naturlig del af hverdagen  
Din arbejdsdag vil ligge mellem kl. 7.50 og 15.00 på
skoledage, da opgaverne er at støtte eleverne i skoletiden. Dertil kommer
enkelte personalemøder, der ligger senere på dagen. 
Såfremt du er interesseret kan der være mulighed for vikartimer i
skolens SFO i enten morgen (6.30 – 8.00) eller eftermiddagstimerne (14.00 –
17.00). 
 
Der er tale om en deltidsstilling på ca. 22 timer i
skoleugerne i skoleåret 2018 / 2019 med start 3. september. Ansættelsen slutter
ved skoleårets afslutning fredag d. 28. juni 2019. Evt. vikartimer i SFO i
ydertimerne vil være et supplement. 
 
Vi prioriterer ansøgere, der har erfaring som medhjælpere –
gerne fra en skole og fra lignende opgaver. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende
overenskomst. Eventuel ansættelse kan kun finde sted med tilfredsstillende
straffe- og børneattest.  
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din
ansøgning, CV og relevante bilag.  
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag d. 10. august 2018. 
Der afholdes samtaler i starten uge 33. 
 

Afdeling

Nørreskov-Skolen

Ansøgningsfrist

2018-08-10T23:59:59

Stillingskategori

Undervisning, Børn og Unge

Kontaktperson

Carina Lykke Bielefeldt

Kontaktoplysninger