Socialpædagoger

søges til botilbud Løvkær, 34 timer, pr. 1. april 2019 da vi konverterer social- og sundhedsassistentstillinger om
til pædagogstillinger. 
 
Løvkær er et
specialiseret tilbud for udviklingshæmmede borgere. Løvkær er normeret til 10
borgere. Derudover kommer der en udefra i dagbeskæftigelsen i hverdagene. De
fleste borgere har en normering på 1:1, og de har alle i situationer/perioder
udadreagerende adfærd. Vi forventer derfor, at du trives og kan agere i et ofte
konfliktfyldt miljø. Løvkær har intern beskæftigelse. Der kommer én udfra i
dagtimerne i beskæftigelsesdelen. Vi forventer du skal kunne håndtere 5-6
borgere, hvor du i dagligdagen er på 1 borger i hele din vagt, i enkelte
perioder 2 borgere af gangen.  
 
Vi arbejder ud fra § 141 planer og målretter pædagogiske tiltag,
med henblik på at skabe en sammenhængende hverdag, der er udviklende og tryg.  
 
Vores kerneopgave er i fællesskab at udvikle borgernes
selvstændighed, med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau. Vi skaber
rammerne omkring borgerne, så den enkelte oplever livskvalitet. 
 
Fagligt er der en proces i gang med at implementere KRAP
(Kognitiv, Ressourcefokusret og Anerkendende Pædagogik). 
Personalegruppen er
mangfoldig bestående af personaler med forskellige fagligheder. Så du skal
kunne holde den faglige fane højt, og agere meget professionelt i dit daglige
arbejde. 
 
Vi er ca. 50 ansatte
og er døgndækket med 2 vågne nattevagter.  
 
Da vi har været i
konstant vækst de sidste 4 år, har du stadig en unik mulighed for at være med
til at udvikle en mere lærende kultur omkring Løvkær. 
 
Vi kan tilbyde: 
 • En
  udviklende arbejdsplads, som gerne på sigt vil være VISO leverandør 
 • Der
  er tid og mulighed for komme helt i dybden pædagogisk  
 • Et
  job med mange udfordringer 
 • Faglige,
  dygtige og engagerede kolleger 
 • Skiftende
  arbejdstider. Dag-, aften- og weekendarbejde 
 • Et
  job med ansvar, handle- og beslutningsmuligheder 
 • Løn
  efter gældende overenskomst 
 • Jævnlig
  ekstern supervision, som vi forventer du deltager i 
 
Vi forventer at:  
 • Du
  har en pædagogisk uddannelse 
 • Du
  er anerkendende og reflekterende 
 • Du
  er faglig reflekterende, og professionel i dit virke 
 • Du
  kan arbejde i et meget struktureret miljø 
 • Du
  kan bevare overblikket og roen, og samtidig træffe beslutninger 
 • Du
  kan formidle dig både mundtligt og skriftligt 
 • Du har et tydeligt
  kropssprog 
 • Du er fagligt
  nysgerrig og opsøgende 
 • Der er overensstemmelse,
  mellem det du siger og det du gør 
 • Du kan arbejde i
  teams og er en aktiv med- og modspiller 
 • Du indgår i daglige
  gøremål, som fx rengøring af fælles arealer 
 • Du har kørekort 
 • Du har en tilfredsstillende
  straffeattest 
Hvis denne stilling lige er dig -
forventer vi, at du er nysgerrig omkring stillingen, og deltager i en
informationsformiddag på Løvkær den 23. februar 2019 kl. 09. Vi giver kaffe og
rundstykker, og du har mulighed for at få mere at vide og stille evt.
spørgsmål. Hvis du er forhindret i at deltage i dette, så ring for at få en
anden aftale. 
 
Ansøgningsfrist: søndag
den 24. februar 2019 
 
Ansættelsessamtale:  forventes afholdt torsdag den 28. februar 2019 
 
Har du spørgsmål til
stillingen er du velkommen til at kontakte: 
 
Afdelingsleder Brian Larsen Toft – Tlf: 27 90 02 65 (uge 8)

Områdeleder Lasse Esbjerg – Tlf: 27 90 39 44 (uge 7 + 8) 
 

Afdeling

Botilbud Løvkær

Ansøgningsfrist

2019-02-24T23:59:59

Stillingskategori

Handicap og Psykiatri

Kontaktperson

Helle Vindelev Nielsen

Kontaktoplysninger