Socialfaglige mearbejdere til Socialpsykiatrien/Botilbudet Hertughaven

Da vi udvider, søger vi en Pædagog og en Social- og Sundhedsassistent med tiltrædelse d. 01.03.19 eller efter aftale. Stillingerne er på 35 timer ugentligt primært i dag- og aftenvagter. Vagterne vil være fordelt med 50 / 50. Weekendvagter må påregnes hver 2. weekend. Der er tale om årsvikariater med mulighed for forlængelse.
 
 
Hertughaven er et socialpsykiatrisk botilbud som består af 24 faste boliger samt 14 vurderingsboliger.
 
 
Som pædagog vil dit primære arbejdsområde blive i afdelingen med vurderingsboligerne, hvor målgruppen er mennesker, som i forbindelse med deres sindslidelse har brug for et kortere eller længere vurderingsforløb i forhold til afklaring af fremtidigt tilbud.
 
Som Social og Sundhedsassistent vil dit primære arbejdsområde blive i forbindelse med de permanente boliger, hvor beboerne bor i egen lejlighed.
 
Målgruppen for begge afdelinger er sindslidende, hvor flere er socialt dårligt fungerende med misbrug og dom til behandling.
 
 
Arbejdsopgaver:
  
 • Daglig vejledning og støtte af Hertughavens beboere omkring mestring af personlig ADL
   
 • Udarbejdelse af målrettede socialpædagogiske handleplaner
   
 • Tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere samt pårørende
   
 • Fast støtte kontakt person ordning
   
 • Relations arbejde med borgerne
   
 • Plejeopgaver kan forekomme
    
Vi forventer, at du:
  
 • Er uddannet pædagog eller social- og sundhedsassistent
   
 • Gerne erfaring med sindslidelser, misbrug og dobbeltdiagnoser
   
 • Har erfaring fra socialpsykiatrisk arbejde eller målgruppen socialt udsatte
   
 • Har en reflekterende og rehabiliterende tilgang til arbejdet
   
 • Kan håndtere, at komme i situationer, hvor konfliktnedtrapning er nødvendigt
   
 • Er bevidst omkring sig selv og egne grænser
   
 • Omstillingsparat og kan samarbejde
   
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og deltage i den daglige drift af botilbuddet
   
 • Kan anvende IT som et naturligt redskab i hverdagen
   
 • Du har kørekort B
    
Vi tilbyder dig:
  
 • Et udfordrende og alsidigt arbejde, hvor ikke to dage er ens, men hvor din indsats gør en forskel
   
 • Muligheden for at tilrettelægge, igangsætte, gennemføre og dokumentere pædagogiske processer
   
 • Engagerede tværfaglige kollegaer, hvor faglighed og sparring vægtes højt
   
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor humor er en naturlig del af dagligdagen
   
 • Supervision
    
En fremtidsorienteret organisation i forrygende udvikling, hvor sammenhængende borgerforløb, rehabilitering, recovery samt sundhedsfremme og forebyggelse er omdrejningspunkt for arbejdet med borgeren.
 
 
Botilbuddet Hertughaven er en del af Socialpsykiatrien Sønderborg Kommune og har adresse på Østergade 8, 6440 Augustenborg.
 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsleder Malene Lindengren på mlid@sonderborg.dk / telefon 2790 4513 eller centerleder Anders P. Olsen amol@sonderborg.dk / telefon 2340 3107.
 
 
Ansøgningsfrist:
 
Onsdag d. 23.1.19
 
Ansættelsessamtaler:
Tirsdag d. 29.1.19.
 
Ansættelsesforhold:
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem de faglige organisationer og Sønderborg Kommune.
 
 

Afdeling

Hertughaven

Ansøgningsfrist

2019-01-23T23:59:59

Stillingskategori

Handicap og Psykiatri

Kontaktperson

Jonna Gram

Kontaktoplysninger