Socialfaglig medarbejder til Socialpsykiatrien (Sønderborg kommune)

Har du lyst til at være en del af en engageret og erfaren personalegruppe, der med udgangspunkt i rehabilitering støtter borgerne i deres håb og drømme, så er du måske vores kommende kollega.
 
 
I Socialpsykiatrien søger vi en ny medarbejder pr. 1.3.2019. Der er tale om en fast stilling på 37 timer. Stillingen er forankret i Distrikt By og er et tilbud efter SEL § 85, pædagogisk støtte og vejledning i eget hjem.
 
 
Vi arbejder ud fra en rehabiliterende og recovery-orienteret tilgang og tager udgangspunkt i, at alle mennesker har mulighed for at udvikle sig. Vi tager hensyn og lytter til det enkelte menneskes drømme og ønsker med udgangspunkt i, at alle mennesker har ret til at bestemme i eget liv. Herigennem arbejder vi med målrettede og tidsbestemte indsatser ud fra den enkelte borgers behov, hvor vi viser valgmuligheder, vejleder og opfordrer borgerne til at tage del i egen sundhed og trivsel.
 
 
Du skal fungere som støtte kontaktperson for en række borgere med psykosociale vanskeligheder og være med til at fremme den enkeltes udvikling hen i mod mestring af eget liv.
 
 
Vi lægger vægt på, at du:
 
 • Arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang i samarbejde med borgerne med fokus på, at den enkelte borger får mulighed for at leve så selvstændigt som muligt.
   
 • Understøtter borgernes mestringsevne og udvikling med afsæt i den enkeltes ressourcer og ønsker.
   
 • Støtter den enkelte borger i at styrke sociale kontakter med ligesindede og generelt i at skabe netværk.
   
 • Har erfaring i eller kendskab til udarbejdelse eller anvendelse af sanseprofiler – Adult Sensory Profile
        
Vi forventer, at du:
  
 • Har en mellemlang videregående uddannelse (f.eks. ergoterapeut, pædagog, sygeplejerske eller lignende) gerne med psykiatrierfaring
   
 • Kan støtte borgerne til et meningsfuldt og aktivt hverdagsliv
   
 • Har en rehabiliterende tilgang til arbejdet om og med borgeren i eget hjem
   
 • Er ansvarsfuld og kan arbejde selvstændigt med mange bolde i luften
   
 • Kan samarbejde tværfagligt med interne og eksterne samarbejdspartnere
   
 • Har en stærk faglig argumenteret praksis og kan formidle denne, såvel skriftligt som mundtligt
   
 • Kan udarbejde målrettede pædagogiske handleplaner
   
 • Er en aktiv og ærlig medspiller i en dynamisk personalegruppe og kan fastholde fælles beslutninger
   
 • Har et positivt og humoristisk livssyn
   
 • Har gode IT kundskaber
   
 • Har kørekort B
   
 Til gengæld tilbyder vi:
  
 • Et spændende og udfordrende job
   
 • Kollegial og faglig sparring
   
 • En arbejdsplads under rivende udvikling med fokus på udvikling og indsatsen for borgeren
   
 • Indflydelse og ansvar i det daglige arbejde
   
 • Engagerede og imødekommende kollegaer
   
 • En arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljøet
   
 • En fremtidsorienteret organisation, hvor sammenhængende borgerforløb, rehabilitering, recovery samt sundhedsfremme og forebyggelse er omdrejningspunktet for arbejdet med borgeren.
   
 • En kommune, hvor vi anser professionelle relationer, som afgørende for, om borgeren oplever god kvalitet i den service vi yder
   
 • Et velfungerende og sprudlende kollegialt team som vægter det sociale højt
        
Ansøgningsfrist: d. 27. januar 2019.
 
Ansættelsessamtaler: Afholdes d. 31. januar 2019.
 
  
Arbejdstid: Du skal forvente primære dagvagter, enkelte vagter til kl. 19 samt weekendvagt hver 7. weekend mellem kl. 9 og 15.
 
 
Ansættelsesforhold: Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem den faglige organisation og Sønderborg Kommune.
  
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Malene Tramm tlf. 2790 4468 eller på mail: mhtr@sonderborg.dk eller til distriktsleder Teresa Schürmann tlf. 2790 0261 eller på mail: tter@sonderborg.dk.
 
 
 

Afdeling

Bofællesskab Damgade 2A

Ansøgningsfrist

2019-01-27T23:59:59

Stillingskategori

Handicap og Psykiatri

Kontaktperson

Teresa Schürmann

Kontaktoplysninger