Social- og sundhedsassistentelev Hold 04-2018

Social- og sundhedsassistentelev Ny uddannelse - Hold 04-2018
 
Social- og sundhedsassistentelever – en meningsfuld uddannelse tæt på livet.
 
 
Vil du gerne i gang med social- og sundhedsuddannelsen med start uge 04-2018, så er chancen her nu.
 
  
Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en uddannelse, som veksler mellem 4 skoleperioder og 3 praktikperioder i henholdsvis kommunen, psykiatrien og det nære, sammenhængende sundhedsvæsen (kommunen/sygehus).
 
 
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for:
 
 
 • professionel helhedsorienteret sygepleje
 • rehabilitering i samarbejdet med borgeren
 • tværprofessionelt samarbejde i det nære, sammenhængende sundhedsvæsen.
   
 
En social- og sundhedsassistent arbejder bl.a. med følgende opgaver:
 
 • borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering
   
 • varetage medicindispensering og medicinadministration
   
 • komplekse behandlingsforløb i borgerens eget hjem
 • sygeplejefaglig vurdering og handle på forandringer i borgerens eget hjem
   
 • samarbejde, vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation med borger og pårørende
   
 • koordinering og teamarbejde omkring sygepleje og borgerforløb
   
 • dokumentere og videregive faglig information skriftligt og mundtligt     
 • principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje.
   
Der er også mulighed for at læse videre inden for området, f.eks. til fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske.
 
Du kan læse mere om uddannelsen ved at klikke her.
 
  
Den teoretiske del af uddannelsen foregår på;
 •  Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa.
 
Den praktiske del af uddannelsen foregår i:
 • det nære sundhedsvæsen, hvor praktikken finder sted i Sønderborg Kommune i plejecenter/hjemmeplejen
 • psykiatrien hvor praktikken finder sted i regionen eller Sønderborg Kommune i socialpsykiatri/demens/center for erhvervet hjerneskade
 • det sammenhængende sundhedsvæsen, hvor du kommer i praktik både på et sygehus og i Sønderborg Kommune.
       
Uddannelsens samlede varighed:
 
fra 2 år og 3 måneder op til 3 år, 9 måneder og 3 uger
Hvis du har en Social- og sundhedshjælperuddannelse, bliver uddannelsen forkortet med 5 ugers teori og 5 måneders praktik.
  
Optag på uddannelsen:
 
For at komme i gang med uddannelsen skal du indgå en uddannelsesaftale med Sønderborg Kommune.
 
  
Du kan blive optaget på uddannelsen, hvis du opfylder 1 af følgende 4 optagelseskrav:
 
 1. gennemfører og består grundforløb 2 (GF2)
   
 2. gennemfører social- og sundhedshjælperuddannelsen
   
 3. tilsvarende kvalifikationer af mindst 1 år og 2 måneders varighed på området for omsorg og pleje af voksne borgere, erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring, eller en kombination heraf
   
 4. kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til optagelseskrav nr. 2.
   

 Som social- og sundhedsassistentelev er du sikret en praktikplads og løn under uddannelsen.
 

Ansøgning: 
For at komme i betragtning skal du udfylde et elektronisk spørgeskema og vedhæfte:
 
 • uddannelsesbevis
 • eksamensbevis
 • ansættelsesbevis
 • anbefalinger
 • anden relevant dokumentation.. 
 Dokumentation sendes elektronisk til Sønderborg Kommune via knappen "send ansøgning".
 
  
Ansøgningsfristen:
 
Til start i uge 04-2018 - er ansøgningsfristen den 15.10.2017. 
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 26.10.2017.
Du vil modtage endeligt svar på din ansøgning senest i uge 44 2017.
 
 
Sønderborg Kommune, som er ansættende myndighed, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Tønder Kommune, Sygehus Sønderjylland og SOSU-Syd behandler i fællesskab din ansøgning.
 
  
Kontaktperson:
 
Administrativ medarbejder Marianne Radik tlf. 88 72 65 07, mobil 27 90 65 07. 

Afdeling

Social og Senior - Staben

Ansøgningsfrist

2017-10-15T23:59:59

Stillingskategori

Social og Sundhed

Kontaktperson

Marianne Radik

Kontaktoplysninger