Social- og sundhedsassistent

 
Søg jobbet
der giver mening og hvor du kan gøre en forskel, som social- og
sundhedsassistent i den kommunale hjemmepleje, Sønderborg Kommune.  
 
Hjemmeplejen Distrikt Alssund Damgade 5, 1 sal. søger pr. 1.oktober 2018  social- og sundhedsassistenter i faste
stillinger i dagvagt samt aftenvagter på henholdsvis 32 og 30 timer/ugentligt, vi
er fleksible i forhold til timetallet.  
 
I jobbet vil du
arbejde med helhedspleje i borgerens hjem, hvor vi tager afsæt i værdierne Engagement, Dialog, Samarbejde og
Anerkendelse, såvel i mødet med borgere, de pårørende, som i det kollegiale
fællesskab. 
 
Dine faglige
kompetencer kommer i spil i komplekse borgerforløb fx hos borgere med kroniske
lidelser, borgere med demens eller terminal plejeforløb.  
 
Du vil også
arbejde med uddelegerede sundhedslovsydelser eksempel medicindispensering,
insulingivning og sårpleje, i arbejdet får du stillet en assistenttaske til
rådighed med BT-apparat, termometer m.m. 
 
Dokumentationen
foregår via håndholdt PDA, tablets og bærbar pc, og fortrinsvis i borgerens
hjem.  
 
Vi
har fokus på talentudvikling, og det betyder, at du kan dygtiggøre dig personligt
som fagligt. I 2018 er der planlagt spændende kompetenceforløb på bl.a. Fælles
sprog III, demens, I sikre hænder, socialpsykiatri og tidlig opsporing.   
 
Der
er løbende muligheder for at byde ind på ledige funktioner som fx
praktikvejleder, demensvejleder eller dokumentationsvejleder.    
 
 
Transporten
foregår i enten bil, el-cykler eller knallert/scooter.  
 
Distrikt Alssund
består af 3 klassiske hjemmeplejegrupper og et rehabiliteringsteam, hvor vi er
120 medarbejdere. 
 
Du skal have
kørekort, fremvise straffeattest, samt være fleksibel, positiv og engageret i
opgaveløsningen.  
 
Vi har en spændende
og aktiv arbejdsplads med borgeren i centrum, så hvis det giver mening for dig,
så send os en ansøgning.  
 
En lille film
om arbejdet i Hjemmeplejen kan ses her:   
 
Løn og
ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og FOA –
Fag og Arbejde. 
 
Yderligere
oplysninger fås ved direkte henvendelse til leder: 
 Conny Morthorst Petersen 27905938 eller Lotte
Antonsen 27906282 
 
Ansøgningsfristen er den 16. september
2018  
 
Samtalerne forventes afholdt den 20.
september  2018 
 
Ansøgningen skal
sendes elektronisk via Ofir. 

Afdeling

Hjemmeplejen Alssund

Ansøgningsfrist

2018-09-16T23:59:59

Stillingskategori

Social og Sundhed

Kontaktperson

Marion Schulz Nielsen

Kontaktoplysninger