Sagsbehandlere med erhvervsfaglig baggrund

Vi søger sagsbehandlere med erhvervsfaglig baggrund til Projektstøtteområdet i Augustenborg 
 
Har du lyst til at arbejde med tilskudsordninger med fokus på kunden, landbrug og penge til tiden? Interesserer du dig for udvikling af fødevaresektoren? Og har du lyst til sammen med engagerede kolleger at arbejde for grøn omstilling, bæredygtig udvikling, produktivitet og konkurrenceevne? Så er jobbet som sagsbehandler i Landbrugsstyrelsen måske lige noget for dig.  
 
Tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet (LDP)  
 
Vi arbejder med ordninger, der har til formål at støtte udviklingen af landbruget, styrke miljø- og klimaindsatsen samt bæredygtig brug af naturressourcer i landdistrikterne. Vi giver tilskud til at investere i teknologier, der reducerer landbrugets belastning af miljø og natur, forbedrer dyrevelfærden og øger produktiviteten.  
 
Som medarbejder i Team LDP i Projekttilskud bliver du en del af et team, der administrerer projektstøtteordninger primært inden for jordbrug. Teamets arbejde består i at sagsbehandle tilsagnsansøgninger, udbetalingsanmodninger, budget- og projektændringer. Vi behandler kundeanmodninger, gennemgår de indsendte dokumenter og sikrer, at de rigtige projekter får tilsagn og at udbetalinger sker i overensstemmelse med tilsagn og inden for gældende regelsæt. Det betyder, at dine opgaver bliver at:  
  • sagsbehandle indenfor teknologi-/projektstøtteordninger  
  • gennemgå udbetalingsanmodninger og sikre, at de lever op til tilskudsreglerne  
  • teste vores IT-systemer  
  • give input til nye regler, instrukser og tjeklister  
  • samarbejde med kollegaer på tværs i styrelsen  
  • have kontakt med kunderne, som primært vil være landmænd og konsulenter  
Det meste af vores sagsbehandling foregår digitalt, og vi udvikler løbende systemer og sagsgange, som kan effektivisere og forenkle de komplekse processer, så de bliver lettere tilgængelige for alle.   
 
Vi er i gang med at opgradere vores sagsbehandling, så vi kan give kunderne kortere sagsbehandlingstider. Vi søger derfor 6 medarbejdere til teamet.  
 
Om dig  
  • Du har en landsbrugsfaglig uddannelse og ved noget om de teknologier, der anvendes i landbrug, eller  
  • Du har en administrativ baggrund (gerne inden for bogføring) og gode it-kompetencer særligt inden for Excel. Du skal bl.a. vurdere tilbud for køb af investeringer, og det er en fordel, hvis du har erfaring inden for udbud.  
Derudover har du god økonomi- og talforståelse og lyst til at arbejde systematisk og struktureret. Du har både ordenssans og et højt kvalitetsniveau.  
 
Du har en konstruktiv tilgang til opgaverne og kan bidrage med gode ideer til nye måder at gøre tingene på. Du behandler ofte komplekse sager og foretager selvstændige vurderinger af de opgaver, du sidder med.    
 
Derudover tænker vi, at du er struktureret og analytisk, har flair for økonomi og tal, samt gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner. Du har masser af gå-på-mod og bidrager positivt til at nå de fælles mål – selv i en travl og omskiftelig hverdag.  
 
Vil du vide mere  
Læs mere om Landbrugsstyrelsen på vores hjemmeside www.lbst.dk.  
Hvis du vil vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte teamleder Kasper Bang Hansen på tlf. 22 68 96 33.  
 
Ansættelsesvilkår  
Du vil blive ansat i henhold til gældende overenskomst  
Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg.  
 
Stillingerne ønskes besat snarest muligt.  
 
Ansøgningsfrist  
Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stilling”) senest den torsdag den 14. december 2017.  
 
Ansættelsessamtalerne forventes afholdt mandag den 18. december 2017/tirsdag den 19. december 2017.  
 

Afdeling

Landbrugsstyrelsen

Ansøgningsfrist

2017-12-14T23:59:59

Stillingskategori

Konsulent og rådgivning

Kontaktperson

Kontaktoplysninger