Sønderborg-områdets virksomheder skal være med til at sætte kursen for ’erhvervsservice i topklasse’

Published
14. Mar 2018
erhvervsservice_0502.jpg
Efter to års arbejde med en fokuseret indsats for at servicere erhvervslivet i Sønderborg, skal Analyse- og Handlingsplanen opdateres. Derfor vil man inddrage udvalgte virksomheder fra lokalområdet til en fælles dialog omkring, hvordan servicen kan forbedres yderligere.

I medio 2015 så ’Analyse- og Handlingsplanen – Sådan skaber vi Erhvervsservice i topklasse’ - dagens lys efter en spørgeskemaundersøgelse og dialogmøder hos en lang række virksomheder. I handlingsplanen blev der konkretiseret en lang række initiativer, som Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Kommune har været ansvarlige for at igangsætte for derved at skabe et bedre erhvervsklima for områdets virksomheder.

Nu gør Erhvervsudvalget og Vækstrådet status over indsatserne og arbejder sig samtidig frem mod en opdatering af Analyse- og Handlingsplanen med nye mål for den fremtidige erhvervsservice.

Gennem en proces med både en kvantitativ analyse og en kvalitativ undersøgelse vil man forsøge at afdække virksomhedernes behov, ønsker og forventninger til fremtidige indsatser samt at få målt virkningen af tidligere tiltag. Konkret er der tale om et elektronisk spørgeskema til 1.800 virksomheder samt fokusgruppeinterviews med udvalgte erhvervsfolk fra SMV’er, mindre produktionsvirksomheder, service- og handelsbranchen samt inden for detailhandel og turisme.

Erhvervsudvalgets formand, Gerhard Bertelsen, ser frem til at tage fat i handlingsplanen:

- I forvejen er der blevet søsat en del initiativer for at gøre det attraktivt for vores lokale erhvervsdrivende at drive forretning i Sønderborg-området. Dog er det klart, at denne proces skal fortsætte og konstant være i trit med virkelighedens forandringer. Her skal vi selvfølgelig inddrage vores virksomheder og samarbejde tæt med dem i processen.

Også næstformanden, Heidi F. Jørgensen, prioriterer den tætte dialog med erhvervslivet:

- For at ramme helt rigtigt med vores indsatser på erhvervsområdet bliver vi nødt til at måle på tidligere indsatsers effekt for at kunne planlægge nye tiltag. Og det kan kun vi kun få svar på ved at spørge vores virksomheder.

Resultaterne af undersøgelsen indsamles inden sommerferien, hvorefter handlingsplanen og strategien revideres med en række nye erhvervsfremmende indsatser i et tæt samarbejde mellem Vækstrådet og kommunen, som præsenteres i efteråret 2018.