Sønderborg Kommune oplever stor fremgang i Dansk Byggeris undersøgelse om erhvervsvenlighed med en 16. plads

Published
25. jun 2019
Det går fremad for Sønderborg Kommune i den nationale erhvervsvenlighedsanalyse, netop publiceret af Dansk Byggeri, hvor Sønderborg Kommune går 39 pladser frem i forhold til 2018.

Sønderborg ligger nu på en 16. plads og er dermed en af årets højdespringere.

Det er det bedste resultat hidtil siden analysens igangsættelse i 2012.

Dansk Byggeris analyse placerer kommunernes erhvervs- og byggevenlighed på baggrund af blandt andet byggesagsbehandling, skatter og afgifter, udbudspolitik, erhvervsaffald samt arbejdsmarked og uddannelse.

Sønderborg Kommune går væsentligt frem på en række centrale områder som byggesagsbehandlingstider, erhvervsaffald, arbejdsgarantier, kontrol af arbejdsklausuler og politik om erhvervspraktik.

Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, glæder sig over det gode resultat:

- Vi har haft stort fokus på styrkelse af erhvervslivet, og vi har bevæget os i den rigtige retning de senere år gennem et systematisk arbejde med det forbedringspotentiale, som blandt andet Dansk Byggeri løbende har peget på. Foruden de nationale analyser foretager vi også vores egen tilfredshedsmåling med de virksomheder, som har været i kontakt med Sønderborg Kommune i forbindelse med byggesager og andre erhvervssager, og her er tilfredsheden med serviceniveauet i top.

Formanden for erhvervsudvalget, Gerhard Bertelsen, er også godt tilfreds:

- Jeg hæfter mig ved, at vi går frem i vurderingen af byggesagsbehandlingstider, hvor vi er de 3. bedste på landsplan, samt erhvervsaffald og placerer os væsentligt bedre end sidste år. Vi har især styrket indsatsen for at forbedre sagsbehandlingstiderne de sidste tre år, hvor vi ligger markant under de nationale servicemål, afskaffet byggesagsgebyret og skabt døgnåbne genbrugspladser. Og det kvitterer virksomhederne for. Vores dygtige medarbejdere i kommunen fortjener stor ros for deres daglige indsats i forhold til at servicere og sagsbehandle erhvervssager smidigt, koordineret og effektivt.
Analysen viser, at vi stadig har et forbedringspotentiale indenfor blandt andet konkurrenceudsættelse af tekniske driftsopgaver og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.

Man kan skabe sig et overblik over Sønderborg Kommunes sagsbehandlingstider og en månedlig tilfredshedsmåling for erhvervssager på https://sonderborgkommune.dk/erhverv/erhvervsservice