Sønderborg har en ambitiøs plan med sundhedsplejen – vil du være med?

Sønderborg Kommune har fokus
på den tidlige indsats i forhold til børns sundhed, trivsel og udvikling. Kommunen
ønsker at gøre en forskel i forhold til at sikre det gode børne- og ungeliv.
Derfor søger Sundhedsplejen fire sundhedsplejersker i faste stillinger 30-37
timer om ugen i kombineret ordning. 
 
Sundhedsplejen
er et selvstændigt fagområde og er inddelt i tre teams. Det sikrer fokus på de
sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, både i et monofagligt perspektiv
og som medspiller i det tværgående samarbejde på børne-  og ungeområde. 
 
 
Om
dig 
Vi
søger sundhedsplejersker, der trives i et udviklingsorienteret og dynamisk
miljø. Du skal være indstillet på at arbejde i mindre teams og indgå i både det
mono- og tværfaglige samarbejde omkring småbørn i forhold til dagtilbuds- og
skoleområdet.  
 
Vi
søger sundhedsplejersker, der er selvstændige, positive og gode til at
samarbejde. Vi lægger vægt på, at du som sundhedsplejerske har fokus på tidlig
tilknytning og opsporing. Du skal være god til at dokumentere og formulere dig
klart og tydeligt – særligt i samarbejdet med sårbare familier. 
 
Vi
søger sundhedsplejersker, der har øje for, hvordan vi i teamet kan spille
hinanden gode, kan bidrage med udviklingsmuligheder og til stadighed kan indgå
i forandringsprocesser, der forbedrer og optimerer vores tilbud og indsatser. 
 
Om
os
 
Vi
er en engageret afdeling, der består af 21 sundhedsplejersker, en udviklings-
og kvalitetssundhedsplejerske samt en leder. Ud over faglig udvikling og
sparring prioriterer vi den kollegiale trivsel højt gennem dialog, engagement, samarbejde
og omsorg for hinanden. 
 
Sundhedsplejen
er midt i en større tværfaglig udviklingsproces med en helhedsplan for børn og
unge, der bl.a. inddrager Sundhedsplejen i forpligtende samarbejdsaftaler. Her
er der fokus på kerneopgaven, på monofaglig tydelighed og synlighed i det tværfaglige
samarbejde. 
 
Vi
tilbyder et fagligt miljø, der understøtter sparring, kvalitet og
dokumentation. Vi yder sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til børn, unge
og deres familier fra graviditeten til udgangen af 9. klasse. 
 
I
spædbørnssundhedsplejen er der inkl. graviditetsbesøg i alt syv tilbud enten
som hjemmebesøg eller konsultation. Sundhedsplejen tilbyder derudover forskellige
forældreuddannelsesprogrammer i samarbejde med jordemødre, familiekonsulenter
samt socialrådgivere. 
 
I
småbørnsalderen tilbyder Sundhedsplejen et 18 mdrs. hjemmebesøg og en 3½ års
konsultation, der som udgangspunkt gennemføres i dagtilbuddene. 
 

skoleområdet er der undersøgelser og sundhedssamtaler i Bh.kl., 4. kl. 6. kl.
og 8 kl. Endvidere er der tilbud om undervisning i 1. kl., 5. kl., 7. kl. og 9.
kl.  
 
Sundhedsplejen
anvender i samarbejde med børn- og ungeområdet TOPI til vurdering af børnenes
trivsel og skolesundhed.dk til at udarbejde sundhedsprofiler på skoleeleverne. I
2018 vil hele sundhedsplejen desuden blive certificeret i ADBB metoden. 
 
Sundhedsplejen
vil fra juli udvide det samlede tilbud med hjemmebesøg til børn, der har været
indlagt på sygehuse, Marte Meo forløb samt screening af efterfødselsreaktioner
hos fædre. 
 
Sundhedsplejen
er organiseret i forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed og den Ledende
sundhedsplejerske refererer til Sundhedschefen. 
 
 
Om
jobbet
 
Stillingerne
er 30-37 timer pr. uge og ønskes besat den 01.06.2018 eller snarest derefter. 
 
Løn-
og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst og forhåndsaftale. 
 
Yderligere
oplysninger 
 
Har
du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ledende
sundhedsplejerske Anette Krogh på tlf. 2790 5553 
 
Ansøgningsfrist 
Vi
glæder os til at modtage din ansøgning senest den 1. april 2018. 
 
Ansættelsessamtaler
forventes afholdt den 9. april 

Afdeling

Hjemmesyge- og Sundhedsplejen

Ansøgningsfrist

2018-04-01T21:59:59

Stillingskategori

Social og Sundhed

Kontaktperson

Anette Andersen Krogh

Kontaktoplysninger