Revidering af Sønderborgs bosætningsstrategi igangsættes

Published
14. Mar 2018
Cafeny tilflytterservice Sønderborg
Efter to år med Sønderborg Tilflytterservice og en pallette af aktiviteter og initiativer for tilflyttere, skal der nu evalueres på indsatserne. Herefter revideres bosætningsstrategien med flere konkrete handlingsforslag i fremtiden.

Bosætningsstrategien blev godkendt i Sønderborg Byråd juni 2015 med det formål at vende den negative nettotilflytning til kommunen. Resultatet blev Tilflytterservice Sønderborg, som siden har søsat forskelligartede aktiviteter såsom CaféNy, informationshjemmeside og velkomstpakke med bosætningskoordinatoren i spidsen. Samtidig er der lagt et massivt fokus på tiltrækning af arbejdskraft gennem bl.a. messedeltagelse og tour de companies, hvor ingeniørstuderende kom på virksomhedsbesøg i Sønderborg-området. Siden 2015 har man haft en positiv nettotilflytning.

Nu er det tid til at gøre status over indsatserne og revidere den nuværende strategi gennem en proces i tæt samarbejde med interne og eksterne interessenter.

- Det er vigtigt for os at kortlægge effekten af de indsatser, som den tidligere bosætningsstrategi har igangsat. Indsatserne fortsætter naturligvis gennem 2018, så der ikke tabes momentum, når strategien revideres og gentænkes. Men en opdatering er vigtig, så vi altid er knivskarpe på, i hvilken retning vi er på vej hen, når vi taler tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, siger Gerhard Bertelsen, formanden for erhvervsudvalget.

- Vi vil revidere bosætningsstrategien i tæt dialog med en række eksterne interessenter og samarbejdspartnere, som alle har erfaring med til- og fraflytning, siger Heidi F. Jørgensen, næstformand for erhvervsudvalget, og fortsætter: Vi vil bl.a. inddrage både virksomheder, tilflyttere, fraflyttere m.m., som skal sikre en bred opbakning til den fremadrettede strategi.

Konkret indsamles erfaringer, som skal være med til at forme fremtidige indsatser, gennem en interessentgruppe, der mødes til to workshops. Resultatet skal munde ud i 10 konkrete handlingsforslag, som skal implementeres i den fremtidige bosætningsstrategi. Den nye strategi forventes fremlagt til byrådets godkendelse i august 2018 og skal gælde fra 2019-2021.