Pædagogisk assistent/pædagogmedhjælper - Klub Ahlmann-Skolen

Ahlmann-Skolens klub (3. – 6. klasses børn) søger 1
pædagogisk assistent/pædagogmedhjælper.
 
Stillingen er på 20 ugentlige timer.
Arbejdstiderne er primært om eftermiddagen. 
 
Ahlmann–Skolen er en byskole beliggende i centrum, men
samtidig tæt ved skov og strand. Vi har ca. 300 elever fordelt på 2 spor fra 0.
– 6. klasse samt kommunens specialklasserække for elever med generelle
indlæringsvanskeligheder fra 0. – 10. klasse. Der er ca. 110 børn i SFO’en samt
ca. 75 børn i klubben. Børnegruppen i klubben er mangfoldig og går i alle
årgange – både fra almen og specialklasserne. 
 
Klubbens fornemste opgave er at give børnene et
fritidstilbud og FÆLLESSKAB på tværs af køn, klasser og alder, hvor de har lyst
til at være, fordi det er sjovt og giver mening. Vi vil gerne tilbyde en bred
vifte af aktiviteter der bl.a. tæller: kreative aktiviteter, sløjd værksted,
madlavning, spil i mange afskygninger, sport m.m.. Ud over det har vi hver 14. dag
en klubaften (typisk fra kl. 17-19.30), hvor vi knytter kontakt til lokale
sportsforeninger eller laver arrangementer i klubbens egne lokaler.  
 
Vi søger en kollega, der er motiveret for at arbejde med
børn og unge mennesker der har meget forskellige forudsætninger og
udviklingstrin. Vi lægger vægt på et positivt menneskesyn, og at børnene opnår
individuelle succeser i dagligdagen. Det er derfor vigtigt, at du er i
besiddelse af et pædagogisk håndelag, stor personlig omhu og vægter en
omsorgsfuld og stabil indsats. Du skal aktivt og selvstændigt tage del i
forberedelserne til en attraktiv dag i klubben. Dette indebærer at du kan
arbejde selvstændigt, er iderig og skabende i forhold til at kunne planlægge,
forberede og igangsætte projekter alene og sammen med børnene. Vi forventer, at
du kan have overblik over klubben samt er opsøgende, igangsættende og
relationsdannende. Vi lægger vægt på og værner om et godt samarbejde med
forældre, børn og kolleger. 
 
Du skal være praktisk anlagt samt kunne favne børnene med
deres forskelligheder, når de er glade, ivrige og hiver i dig Har du særlige evner,
motivation og gerne erfaring med at lave enten kreative aktiviteter eller madlavning,
ser vi det som en fordel.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst indgået mellem FoA - Fag og Arbejde og KL.
 
For yderligere information kan du besøge skolens hjemmeside eller evt.
telefonisk kontakte Aron Andresen på 88 72 62 00.
 
Ansøgningsfristen er 14.
december 2018. Samtalerne afholdes onsdag den 19. december mellem kl. 8 og 12.

Afdeling

Ahlmann - Skolen

Ansøgningsfrist

2018-12-14T23:59:59

Stillingskategori

Undervisning, Børn og Unge

Kontaktperson

Jens Erik Henriksen

Kontaktoplysninger