Pædagog til Børnegården Damgade

Vi søger en pædagog med lyst og mod til at være helhjertet engageret i
vores hus. 
Stillingen er på 34 timer ugentlig med start fra 1. september 2017
eller derefter. 
 
Børnegården Damgade, er en af afdelingerne i Dagtilbud Ahlmann /
Humlehøj / Ulkebøl. 
 
Børnegården Damgade er en integreret daginstitution med en normering på
64 børn i alderen 0-6 år fordelt på 3 stuer. Børnene er fordelt på stuerne
efter alder, og vi har 4 specialbørn tilknyttet huset. 
 
Børnegården Damgade har fællesskab – leg og traditioner som grundlag
for den daglige praksis. Der arbejdes ud fra de pædagogiske læreplaner. Damgade
er samtidig en institution, der gør brug af nærmiljøet, bruger uderummet meget
og vægter bl.a. traditioner i årets løb.  
 
 
Forventninger
til dig:
 
At du er åben og ærlig 
At du er selvstændig 
At du kan tage ansvar 
At du kan bidrage med dine ideer 
At du er fleksibel 
At du er omstillingsparat 
At du vil være en del af fællesskabet og bidrage til fællesskabet 
At du deltager med ideer til teammøder og personalemøder 
Arbejde efter de pædagogiske læreplaner 
At du har eller vil gå i gang med vejlederuddannelsen 
At du vægter forældresamarbejdet 
At du er en sparring for dine kollegaer 
 
 
Vi tilbyder
dig:
 
Vi har en positiv og anerkendende tilgang til det enkelte barn og børnegruppen 
Vi er et udviklende miljø i forandring 
Sparring med kollegaer i huset 
Et hus der er i udvikling i forhold til at skabe fælles kultur 
En institution der arbejder med relationer mellem børn og relationer mellem børn og voksne 
 
 
Vi vægter at kunne fordybe os i vores arbejde, og derfor er det ikke
muligt at komme på besøg i dagligdagen, men du er velkommen til at komme til
informationsaften d. 5. juli kl.17.15 – til 18.30 på Damgade 47, 6400 Sønderborg. 
Leder Tina Smidemann tlf. 2790 4564, vil denne aften fortælle om
hvilken institution vi er, og der vil være lejlighed til at se huset og stille
uddybende spørgsmål. 
 
Løn og ansættelsesforhold: i henhold til gældende overenskomst og
forhåndsaftale. 
 
Ansøgningsfrist d. 11. juli 

Afdeling

Børnegården Damgade

Ansøgningsfrist

2017-07-11T23:59:59

Stillingskategori

Undervisning, Børn og Unge

Kontaktperson

Annette Tandrup Vogt

Kontaktoplysninger