Pædagog søges til det ”Udkørende § 85”- team

 
Center for erhvervet
hjerneskade, Gelerts Gård
 
 
Stillingen
er på 30 timer ugentligt. 
Tiltrædelse
efter aftale 
 
Center
for erhvervet hjerneskade, Gelerts Gård, er Sønderborgs Kommune´s botilbud til
mennesker med erhvervet hjerneskade. Der er i alt 38 boliger på Gelerts Gård,
herunder 2 vurdering pladser. 
 
Det
”Udkørende § 85 Team” yder socialpædagogiske støtte efter Servicelovens § 85, til
ca. 65 -70 borger i hele Sønderborg Kommune. 
 
Sønderborg
Kommune har i december 2014, vedtaget en handleplan for hjerneskade-området, hvor
formålet er at udmønte rehabiliteringsstrategien. Rehabiliteringsstrategien har til formål at fremme den
enkelte borgers muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt liv. 
 
Vi forventer, at du:   
  
 • Er uddannet
  pædagog 
 • At du kan formidle
  din faglighed skriftligt og mundtligt 
 • Har
  evnen til tværfagligt samarbejde både internt og eksternt  
 • Kan arbejde ud fra
  en rehabiliterende tilgang, med fokus på at bruge velfærdsteknologiske
  hjælpemidler, der støtter til selvstændighed 
 • Har en anerkendende tilgang, er
  omstillingsparat og fleksibel 
 • Kan arbejde struktureret, har
  overblik og evner at reflekterer over egen praksis 
 • Kan arbejde selvstændigt og har
  kørekort 
Til
gengæld tilbyder vi: 
  
 • Et arbejde med mange faglige udfordringer 
 • Et tværfagligt og engageret team  
 • Deltagelse i implementering af Sønderborgs
  Kommune handleplan for mennesker med erhvervet hjerneskade  
 • Fortrinsvis arbejde på hverdage mellem kl. 7:00
  og kl. 18:00  - aften og weekend arbejde
  kan dog også forekomme. 
 • Faglig supervision 
Lønforhold 
Løn - og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst 
  
Yderligere informationer: 
Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder
Kirsten Patsche tlf. 28 80 19 01. 
  
En eventuel ansættelse er betinget af en tilfredsstillende straffeattest. 
  
Ansøgningsfristen
er den 6. august 2017 og ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 32 
  
  
  
  
 
 
 

Afdeling

Gelerts Gård

Ansøgningsfrist

2017-08-06T23:59:59

Stillingskategori

Handicap og Psykiatri

Kontaktperson

Heidi Filskov

Kontaktoplysninger