Opsøgende gadeplansmedarbejder i Socialpsykiatrien. En del af Den Boligsociale Helhedsplan i Sønderborg Kommune.

Dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement er de bærende værdier i Socialpsykiatrien i Sønderborg Kommune. Kan du se dig selv i disse værdier, har du samtidig et stort rehabiliterende fokus, en relevant faglig uddannelse og brænder du for at arbejde med at få unge mennesker i arbejde eller uddannelse, så er denne stilling måske noget for dig.
 
 
I Socialpsykiatrien søger vi en medarbejder til en projektstilling fra 1. marts 2018 til foreløbig 1. juli 2021. Stillingen er på 37 timer og er en del af Den Boligsociale Helhedsplan for Sønderborg Kommune.
 
 
Den boligsociale helhedsplan er et samarbejde mellem Sønderborg Andelsboligforening og Sønderborg Kommune. Det overordnede mål med projektet er at skabe tryghed og trivsel i særlige boligområder i Sønderborg by. Formålet med at ansætte en gadeplansmedarbejder er at bringe unge i alderen 15 – 30 år fra boligområder tættere på uddannelse eller arbejde.
 
 
En stor del af arbejdet består i at være opsøgende i og omkring boligområderne Kløver-/Hvedemarken, Stenbjergparken, Nørager og Søstjerne-/Søgræs-/Koral og Konkylievej.
 
 
Målgruppen for arbejdet er unge i alderen 15-30 år, som er særligt udsatte/belastede med meget uhensigtsmæssig livsførelse i dagligdagen. De har manglende tilhørsforhold til samfundet og er generelt udfordret på egen livssituation og livsførelse. De mangler ofte tilhørsforhold til positive sociale fællesskaber i fritidslivet, uddannelse eller arbejdsmarkedet. De klarer sig igennem hverdagen på uhensigtsmæssig vis, hvor kriminalitet og misbrug kan være en del af den unges hverdag og skaber hermed utryghed for - og omkring sig selv.
 
 
Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med resten af det boligsociale team og selvfølgelig i samarbejde med ungecenteret, udsatte-teamet, jobcenter, misbrugscenter, PSP, SSP, psykiatrien, hvorfor det tværfaglige samarbejde er i fokus. Indsatsen er projektorganiseret.
 
 
Arbejdet er baseret på kontaktetablering, kontaktfastholdelse og kontaktudvikling.
 
 
Kontaktetablering vil bl.a. sige:
  
 • At indsatsen foregår dér, hvor den unge befinder sig’
   
 • At skabe relationer, tillid og fortrolighed mellem den unge og medarbejderen
   

Kontaktfastholdelse vil bl.a. sige:
  

 • At hjælpe den unge med at formulere sine behov og finde frem til, hvad den unge især ønsker hjælp til
   
 • At støtte den unge i at fastholde sin egen motivation for at modtage hjælp
   
 • At give råd og vejledning
    
Kontaktudvikling vil bl.a. sige:
  
 • At hjælpe den unge til at etablere sunde netværk
   
 • At støtte den unge til større grad af egenomsorg på en mere hensigtsmæssigt måde
   
 • At hjælpe den unge til at opnå et målrettet løft af egne kompetencer sådan så den unge bliver i stand til at handle og agere positivt i eget liv
   
 • At støtte den unge til at komme i uddannelse eller arbejde og gøre brug af samfundets øvrige tilbud
    
Vi søger en medarbejder, der:
  
 • Har en relevant faglig uddannelse
   
 • Har kendskab med at indgå i projektarbejde
   
 • Har viden og erfaring med psykiatri og misbrug
   
 • Har erfaring med at arbejde med integration
   
 • Har erfaring med at arbejde med målgruppen
   
 • Har stor grad af rummelighed i forhold til målgruppen
   
 • Kan skabe kontakt, relationer, tillid og fortrolighed med den unge
   
 • Arbejder rehabiliterende og målrettet
   
 • Er robust i forhold til målgruppen og arbejdsforholdene
   
 • Kan arbejde tværfaglig og tværsektorielt
   
 • Kan agere som tovholder og koordinator i forhold til diverse indsatser
   
 • Er fleksibel mht. arbejdstider – for at etablere kontakt til målgruppen vil det være nødvendigt at noget af arbejdet foregår sen eftermiddag og aften
   

Vi kan tilbyde:
  

 • En spændende stilling
   
 • Erfarne og metodestærke kollegaer
   
 • God introduktion til samarbejdspartnere og området
   
 • Et arbejde med mange interne og eksterne samarbejdsrelationer
   
 • Et selvstændigt og udfordrende job med afvekslende jobfunktioner
   
 • At du bliver en del af en positiv kultur, der er præget af godt samarbejdsklima
   
Løn efter aftale mellem den faglige organisation og Sønderborg Kommune.
  
Ansøgningsfrist: d. 4. januar 2019.
 
Ansættelsessamtale forventes at blive afholdt d. 11. januar 2019.
 
 
Har du interesse i at se arbejdspladsen og høre mere om det boligsociale arbejde, er du velkommen til at besøge vores kontor torsdag d. 20. december kl. 14-16.
 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til projektleder Marlene Wullf, på telefon 2790 5069 eller mailadresse: mawu@sonderborg.dk eller til Områdeleder Teresa Schürmann på telefon 2790 0261 eller mailadresse: tter@sonderborg.dk
 
 
Se link for mere information vedrørende Den Boligsociale Helhedsplan.
 
 
 
 
 
 

Afdeling

§99 Udsatte Team

Ansøgningsfrist

2019-01-04T23:59:59

Stillingskategori

Handicap og Psykiatri

Kontaktperson

Jacob Nymann

Kontaktoplysninger