Omsorgs- og pædagogmedhjælpere og/eller pædagogiske assistenter

søges til botilbud Løvkær, 34 timer pr.
1. april. Én af stillingerne er begivenhedsbetinget barselsstilling. 
 
Løvkær er et
specialiseret tilbud for udviklingshæmmede borgere. Løvkær er normeret til 10
borgere. Derudover kommer der én udefra i dagbeskæftigelsen i hverdagene. De
fleste borgere har en normering på 1:1, og de har alle i situationer/perioder
udadreagerende adfærd. Vi forventer derfor, at du trives og kan agere i et ofte
konfliktfyldt miljø. Løvkær har intern beskæftigelse. Vi forventer du skal
kunne håndtere 5-6 borgere, hvor du i dagligdagen er på 1 borger i hele din
vagt, i enkelte perioder 2 borgere af gangen.  
 
Vi arbejder ud fra § 141 planer og målretter pædagogiske tiltag,
med henblik på at skabe en sammenhængende hverdag, der er udviklende og tryg.  
 
Vores kerneopgave er i fællesskab at udvikle borgernes
selvstændighed, med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau. Vi skaber
rammerne omkring borgerne, så den enkelte oplever livskvalitet. 
 
Fagligt er der en proces i gang med at implementere KRAP
(Kognitiv, Ressourcefokusret og Anerkendende Pædagogik). 
Personalegruppen er
mangfoldig bestående af personaler med forskellige fagligheder. 
 
Vi er ca. 50 ansatte
og er døgndækket med 2 vågne nattevagter.  
 
Vi kan tilbyde: 
 • En udviklende arbejdsplads, som gerne på
  sigt vil være VISO leverandør 
 • Der er tid og mulighed for komme helt i
  dybden pædagogisk 
 • Et job med mange udfordringer 
 • Faglige, dygtige og engagerede kolleger 
 • Skiftende arbejdstider. Dag-, aften- og
  weekendarbejde 
 • Et job med ansvar, handle- og
  beslutningsmuligheder 
 • Løn efter gældende overenskomst 
 • Jævnlig ekstern supervision, som vi
  forventer du deltager i 
 
Vi forventer at:
 • Du er anerkendende og reflekterende 
 • Du kan arbejde i et meget struktureret
  miljø 
 • Du kan bevare overblikket og roen, og samtidig
  træffe beslutninger 
 • Du kan formidle dig både mundtligt og
  skriftligt 
 • Du
  har et tydeligt kropssprog 
 • Du
  er fagligt nysgerrig og opsøgende 
 • Der
  er overensstemmelse, mellem det du siger og det du gør 
 • Du
  kan arbejde i teams og er en aktiv med- og modspiller 
 • Du
  indgår i daglige gøremål, som fx rengøring af fælles arealer 
 • Du
  har kørekort 
 • Du
  har en tilfredsstillende straffeattest 
 
Hvis denne stilling lige er dig -
forventer vi, at du er nysgerrig omkring stillingen, og deltager i en
informationsformiddag på Løvkær lørdag den 23 februar 2019 kl. 09. Vi giver
kaffe og rundstykker, og du har mulighed for at få mere at vide og stille evt.
spørgsmål. Hvis du er forhindret i at deltage i dette, så ring for at få en
anden aftale. 
 
Ansøgningsfrist: søndag den 24. februar 2019 
 
Ansættelsessamtale: onsdag d. 27. februar 2019 
 
Har
du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte: 
 
Afdelingsleder Brian Larsen Toft – tlf: 27 90 02 65 (uge 8)


Områdeleder Lasse Esbjerg – tlf: 27 90 39 44 (uge 7 + 8) 
 

Afdeling

Botilbud Løvkær

Ansøgningsfrist

2019-02-24T23:59:59

Stillingskategori

Handicap og Psykiatri

Kontaktperson

Ulla Madsen

Kontaktoplysninger