Ny opgørelsesmetode for sagsbehandlingstider fra Dansk Byggeri

Published
04. maj 2018
Erhvervsservice
Det fremgår i en nyligt udsendt pressemeddelelse fra Dansk Byggeri, at Sønderborgs gennemsnitlige sagsbehandlingstid på alle typer af byggesager er på 28 dage ifølge en ny opgørelsesmetode.

Dansk Byggeri har i dag publiceret en ny opgørelsesmetode, som placerer Sønderborg Kommune på en delt 5. plads ud af de 12 sydjyske kommuner, når man taler gennemsnitlige byggesagstider.

Sagsbehandlingstiden er opgjort ud fra nettotal fra 2017 og inkluderer dermed ikke den tid, hvor kommunen venter på yderligere oplysninger fra ansøgere. Til gengæld inkluderer tiderne fra Dansk Byggeri høringsperioder og den tid, hvor andre myndigheder giver tilladelse. Med den nye opgørelsesmetode har alle kommuner samlet set en øget sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingstiden er derfor højere end nogle af de nettosagsbehandlingstider, som hidtil er blevet fremlagt, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard:

- I Sønderborg prioriterer vi borgerinddragelsen højt og sender derfor mange af vores sager i høring og afholder møder med borgerne. Det giver samlet set længere sagsbehandlingstider, men vi vil hellere belyse en sags problemstillinger bedst muligt, inden vi træffer en afgørelse, end haste det igennem. Enkelte sager i Sønderborg Kommune, såsom hotelbyggeriet Alsik, tager længere tid end en byggeansøgning fra en mindre erhvervsdrivende. Ved at medregne både komplicerede og mindre byggesager for at finde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid, får man et tal, som ikke er helt retvisende. Samtidig ligger vi også rent geografisk i et område, som er omfattet af mere lovgivning end mange andre kommuner, f.eks. i forbindelse med kystbeskyttelseslinjer og naturbeskyttelse. Så en direkte sammenligning af sagsbehandlingstider på tværs af kommuner er vanskelig.

Også formanden for erhvervsudvalget, Gerhard Bertelsen, er varsom med at tage Dansk Byggeris nye opgørelse som et udtryk for en længere sagsbehandlingstid:

- Generelt kan jeg godt forstå, at man ønsker at sammenligne sagsbehandlingstiderne kommunerne imellem, men metoden dertil er vigtig at have in mente. Jeg hæfter mig ved, at vi har formået at bringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 90% af erhvervsbyggesagerne ned fra 20 dage til 16 dage på bare ét år. Samtidig foretager vi vores egen tilfredshedsundersøgelse for at sikre, at serviceniveauet er helt i top. Her placerer vi os i hele 2017 og frem til i dag med +90% af vores virksomheder, som er tilfredse eller meget tilfredse med servicen i sagsbehandlingen. Her får vi også input til, hvad vi kan forbedre i sagsbehandlingen.

Sønderborg Kommune lever op til de nationale servicemål vedrørende sagsbehandlingstider ved alle sagstyper, mens det på landsplan er 80% af kommunernes sager, som lever op til servicemålsaftalen fra 2015 mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen.

Se Dansk Byggeris sagsbehandlingstider for samtlige kommuner her.

Se sagsbehandlingstider og tilfredshedsundersøgelsen for Sønderborg Kommune her.