Hjemmesygeplejersker til Distrikt Alssund

Hjemmesygeplejen
Sønderborg Kommune Distrikt Alssund søger 2-3 dygtige sygeplejersker i faste
stillinger på 32 t ugentligt samt en vikar på 32 t ugentligt. 
 
Vi søger
bl.a. en sygeplejerske med erfaring indenfor psykiatriområdet, da
hjemmesygeplejen er inde i en rivende udvikling på dette område. 
Sygeplejegruppen
Distrikt Alssund, Damgade 5, 6400 Sønderborg, består af 28 engagerede
sygeplejersker, som arbejder ud fra Sønderborg Kommunes personalepolitiske
værdier: Engagement, samarbejde, dialog
og anerkendelse. 
 
Du vil skulle indgå i skiftende
vagter – dag/aften - samt weekendvagt gennemsnitlig hver 3. uge.  
For stillingerne gælder,
at du ansættes som kontaktsygeplejerske for en gruppe borgere og indgår i et
team af kolleger, der sammen planlægger dagens opgaver - planlagte såvel som
akutte. 
Vi arbejder bl.a. med at
implementere projektet ”I Sikre Hænder” som en fast del af hverdagen. 
Via PDA registrerer du dine
ydelser hos borgerne, ligesom du tilgår oplysninger samt dokumenter på bærbare pc’er
fortrinsvis i hjemmet. Du vil i et vist omfang skulle indgå i arbejdet i vores
sygeplejeklinik. 
 
Vi søger  
 • En erfaren kollega, der kan arbejde selvstændigt,
  er forandringsparat og ser udfordringer i stedet for problemer 
 • En loyal samarbejdspartner, der er fleksibel, både som
  person og i sit arbejde og som kan bidrage til et godt samarbejde blandt
  kolleger og samarbejdspartnere 
 • En kollega der kan ”bevare fokus på kerneopgaven i
  en travl hverdag” 
 • En kollega, der er initiativrig og vægter høj grad
  af faglighed 
 • En kollega, der arbejder konstruktivt med
  fremadrettede løsninger 
 • En kollega, der er nærværende, agerer respektfuldt
  og tryghedsskabende 
 • En kollega, der har kørekort. 
Vi tilbyder 
 • En inspirerende arbejdsplads, hvor der dagligt er
  nye udfordringer 
 • Et arbejde, der byder på såvel planlagte som akutte
  sygeplejeopgaver  
 • Et arbejde, der indebærer et tæt samarbejde med egen
  læge, akutteam, sygehus og hjemmeplejens social- og sundhedspersonale 
 • Gode kolleger, der er positive og imødekommende, og
  som arbejder efter værdierne: Nærvær, tryghed og respekt 
 • Mulighed for at være med til at præge de fremtidige
  opgaver og bidrage til fagligheden 
 • God introduktion i forhold til teamsamarbejde og
  information om Sønderborg Kommunes serviceniveau indenfor ældrepleje 
 • Tilbud om en mentorordning 
 
Løn- og ansættelsesforhold følger overenskomsten
mellem KL og DSR 
Har
du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig
leder Susanne Dam på tlf. nr. 27 52 53 90 eller mail sudm@sonderborg.dk  
 
Ansøgningsfrist 25. september 2017. Vi
holder ansættelsessamtaler 28. september 2017 
Send din ansøgning via linket  

Afdeling

Hjemmesyge- og Sundhedsplejen

Ansøgningsfrist

2017-09-25T23:59:59

Stillingskategori

Social og Sundhed

Kontaktperson

Elsebeth Winther

Kontaktoplysninger