Hjemmesygeplejerske til Distikt Alssund

Hjemmesygeplejen
Sønderborg Kommune Distrikt Alssund søger 1 sygeplejerske på 28/32t/ugt. i en
fast stilling evt. aftenvagt, da vi har fået tilført ressourcer.  
Ligeledes
opslås et vikariat på 37 el. 32t/ugt. til 31.12.18 pga. implementering af
Fællessprog III i efteråret. 
Begge
stillinger med start 1.august 2018 eller efter aftale. 
 
I sygeplejegruppen
Distrikt Alssund, Damgade 5, 6400 Sønderborg, er vi 26 engagerede
sygeplejersker, der mangler 2 gode kollegaer. Vi arbejder ud fra Sønderborg
Kommunes personalepolitiske værdier:  engagement, samarbejde, dialog og anerkendelse.
I indeværende år, er vi i gang med omfattende kompetenceudvikling bl.a. på
psykiatriområdet 
 
Du vil skulle indgå i skiftende
vagter – dag/aften (ca. 10-12 av over 12 uger) - samt weekendvagt gennemsnitlig
hver 3. uge.  
For stillingen gælder,
at du ansættes som kontaktsygeplejerske for en gruppe borgere og indgår i et
team af kolleger, der sammen planlægger dagens opgaver - planlagte såvel som
akutte. 
Vi arbejder bl.a. med at
implementere ”I Sikre Hænder” som en fast del af hverdagen. 
Via PDA registrerer du dine
ydelser hos borgerne, ligesom du tilgår oplysninger og dokumenterer på bærbare PC´er
fortrinsvis i borgers hjem.  
 
Vi søger  
 • En erfaren kollega, der kan arbejde selvstændigt,
  er forandringsparat og ser udfordringer i stedet for problemer 
 • En loyal samarbejdspartner, der er fleksibel, både
  som person og i sit arbejde og som kan bidrage til et godt samarbejde
  blandt kolleger og samarbejdspartnere 
 • En kollega der kan ”bevare fokus på kerneopgaven i
  en travl hverdag” 
 • En kollega, der er initiativrig og vægter høj grad
  af faglighed 
 • En kollega, der arbejder konstruktivt med
  fremadrettede løsninger 
 • En kollega, der er nærværende, agerer respektfuldt
  og tryghedsskabende 
 • En kollega, der har kørekort. 
 
Vi tilbyder 
 • Gode kolleger, der er positive og imødekommende, og
  som arbejder med et højt fagligt niveau i en hverdag hvor værdierne:
  nærvær, tryghed og respekt er i centrale. 
 • En inspirerende arbejdsplads, hvor der dagligt er
  nye udfordringer 
 • Et arbejde, der byder på såvel planlagte som akutte
  sygeplejeopgaver  
 • Et arbejde, der indebærer et tæt samarbejde med egen
  læge, akutteam, sygehus og hjemmeplejens social- og sundhedspersonale m.
  fl. 
 • Mulighed for at være med til at præge de fremtidige
  opgaver og bidrage til fagligheden 
 • God introduktion med tilbud om mentorordning 
Løn- og ansættelsesforhold følger overenskomsten
mellem KL og DSR 
Har
du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig
leder Susanne Dam på tlf. nr. 27 52 53 90
eller mail sudm@sonderborg.dk  
 
Ansøgningsfrist: Søndag den 24. juni 2018. Vi
holder ansættelsessamtaler i uge 26  –
onsdag den 26. juni eller torsdag den 27. juni  2018 - om formiddagen. 
 

Afdeling

Sygeplejen Alssund

Ansøgningsfrist

2018-06-24T23:59:59

Stillingskategori

Social og Sundhed

Kontaktperson

Elsebeth Winther

Kontaktoplysninger