Fysioterapeuter søges til træningsenheden i Sundhedscentret

Sønderborg Kommune søger to fysioterapeuter
til faste stillinger i Træningsenheden i Sundhedscentret. 
 
Den ene stilling er på 37 timer med
tiltrædelse 1. august 2018. Den anden stilling er på 32 timer med tiltrædelse
1. september 2018. Arbejdsstedet er for begge stillinger med udgangspunkt fra
Grundtvigs Allé i Sønderborg. 
 
Du bedes angive i din ansøgning
om du søger begge – eller kun ét af ansættelsesforholdene, - i så fald angive
hvilket. 
 
Træningsenheden er en del af
kommunens Sundhedscenter som også består af en Forebyggelsesenhed, Job og
Sundhed, Frivillighed, Projektteam, Udvikling og et fælles Sekretariat.
Sundhedscentret er en decentral afdeling i forvaltningen Børn, Uddannelse og
Sundhed. Træningsenheden beskæftiger 38 medarbejdere fordelt på ergoterapeuter,
fysioterapeuter og træningsassistenter og er geografisk fordelt på tre
matrikler i henholdsvis Sønderborg, Nordborg og Nybøl. 
 
Træningsenheden leverer træning
efter Sundhedsloven § 140 og Lov om Social Service § 86.  
Sundhed er et gennemgående tema
i Sønderborg Kommune. Vi har fokus på at fremme den enkeltes muligheder for at
opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. 
Vi søger fysioterapeuter, der er
ambitiøse, visionære, ønsker faglig fundering samt aktivt vil bidrage til den
faglige udvikling af træningstilbuddene i Sønderborg Kommune.  
 
Træningsenhedens arbejdsopgaver  
- Genoptræning efter udskrivelse
fra sygehus iht. § 140 i Sundhedsloven  
- Vedligeholdelsestræning og
genoptræning iht. § 86 i Lov om Social Service 
- Vejledning og supervision af
borgere, pårørende og sundhedspersonale  
- Administrativt arbejde i form
af registrering og dokumentation i booking og omsorgssystem  
- Systematisk anvendelse af
relevante test og måleredskaber  
 
Vi forventer  
- At du er uddannet
fysioterapeut og har dansk autorisation  
- At du er god til at samarbejde
i et tværfagligt team  
- At du kan arbejde selvstændigt
og er fleksibel i forhold til opgaveløsningen 
- At du sætter borgeren i centrum  
- At du arbejder efter vores
værdier, som er anerkendelse, engagement, samarbejde og dialog 
- At du kan anvende edb på
brugerniveau  
- At du besidder kørekort  
 
Vi kan tilbyde  
- Et varieret og selvstændigt
arbejde under konstant udvikling  
- Arbejde på hverdage primært i
dagtimerne  
- Selvtilrettelæggelse af
arbejdet  
- Kompetenceudvikling  
- Gode muligheder for monofaglig
og tværfaglig udvikling  
- En afdeling med 38 kollegaer,
hvis hverdag er præget af humor, tolerance og engagement  
- Kollegaer, der lægger vægt på
et godt internt og eksternt samarbejde 
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Følger overenskomsten mellem
Kommunernes Landsforening, lokal forhåndsaftale og Danske Fysioterapeuter.  
 
 
 
Yderligere oplysninger  
Kan fås ved daglig leder i Sønderborg
Hanne Zaken på telefon 88 72 67 55 / 27 90 67 55. 
Eller ved TR for
fysioterapeuterne Anders Agerley 88 72 66 30 / 27 90 66 30 
 
Ansøgningsfrist  
24.06.2018 
Ansøgningen bedes sendt
elektronisk. 
 
Ansættelsessamtaler   
10.07.2018  
Der
indkaldes via e-mail. 
 
 

Afdeling

Borger, Beskæftigelse og Sundhed - Stab

Ansøgningsfrist

2018-06-24T23:59:59

Stillingskategori

Social og Sundhed

Kontaktperson

Anders Agerley

Kontaktoplysninger