Fysioterapeut til Center for Korttidspladser

 
Fysioterapeut til Center for
Korttidspladser. 
 
Har du lyst til at være med til
at sætte fokus på en ny organisation, hvor bl.a. akutpleje, palliation og rehabilitering
er kerneopgaverne.  
Et center hvor arbejdet med
rehabilitering skal udvikles og forankres. 
Så er vi en engageret terapeutgruppe, der søger en
ny kollega til at dele udfordringerne med i en spændende hverdag præget af den
borgernære rehabilitering og træning. 
Er det noget for dig, så har vi én stilling ledig
til besættelse pr. 1. februar 2019 eller efter aftale.  
Det drejer sig om en fast stilling. 
Stillingen er på 30 timer/uge.  
 
Hvem er vi: 
Vi er Sønderborg Kommunes
Center for korttidspladser med 37 pladser, heraf er 35 af disse på nuværende
tidspunkt korttidspladser. I takt med at boligerne bliver ledige, får de status
af korttidsplads.  
På Center for
korttidspladser arbejder vi med effektive, sammenhængende og koordinerede
forløb for borgere, der har behov for en særlig rehabiliterings- og
sygeplejeindsats, som ikke vil kunne leveres i borgers eget hjem.  Borgerforløbene har karakter af rehabilitering,
palliation, vurdering, aflastning og akutte opgaver. 
Vi arbejder målrettet med
rehabilitering ifht. de mål, der er for den enkelte borgers ophold.  
Du bliver en del af et team
bestående af 1 træningsassistent, 2 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter, som
har det overordnede ansvar for planlægning, koordinering, udførelse og
evaluering af rehabiliteringsforløbene hos borgerne. 
Som fysioterapeut på Center for
Korttidspladser vil din dagligdag været præget af et nært samarbejde med det
øvrige personale i huset primært SSA/SSH og sygeplejersker med den
rehabiliterende (efter §83a) tankegang i højsæde.  
Undersøgelsesformen er
primær FIM med supplerende fysioterapeutiske undersøgelser, og der udarbejdes
mål efter SMART-princippet. Samarbejdet uden for huset favner bredt, og indebærer
bl.a. koordinering med fys.- og ergoterapeut fra træningsenheden (§140), hjælpemiddelterapeut,
visitator, egen læge, pårørende mm. Derudover vil der være fokus på øvelser med
borgeren omkring styrke, koordinering og balance – både individuelt og på hold.  
 
Vi
har brug for en medarbejder der: 
 • Der har en sundhedsfaglig baggrund som
  fysioterapeut. 
 • Har praktisk erfaring med træning og rehabilitering. 
 • Har bred erfaring 
 • Kan igangsætte og afvikle aktiviteter sammen
  med det øvrige personale. 
 • Der brænder for at arbejde rehabiliterende og
  evner at se potentialet hos den enkelte borger. 
 • Er positiv, tydelig og anerkendende i sin
  kommunikation og adfærd 
 • Kan planlægge, koordinere, tage fagligt
  ansvar og er uddelegerende. 
 • Vægter samarbejde i team. 
 • Vil indgår i den daglige konkrete
  opgaveløsning ud fra en prioritering af opgavernes kompleksitet. 
 • Udviser engagement 
 
Vi
kan tilbyde: 
 • En spændende arbejdsplads, hvor ikke 2 dage
  er ens. 
 • Stort borgerflow med mange faglige
  udfordringer. 
 • Tæt samarbejde med centrets træningsassistent,
  træningsterapeuter, sygeplejersker og plejepersonale. 
 • Fokus på faglighed. 
 • En arbejdsplads der er nytænkende, fleksibel
  og konstant i udvikling. 
 • Oplæring og kompetenceudvikling 
 
Har du lyst til at høre mere om
stillingen kan du kontakte daglig leder Rikke Fribo på tlf. 27 90 70 74 eller centerleder
Louise Fogh Moos på tlf.  27 90 70 75.  
Løn i henhold til aftale mellem den faglige organisation
og Sønderborg Kommune. Du må i forbindelse med en evt. indkaldelse til
ansættelsessamtale være indstillet på at medbringe straffeattest. 
 
Ansøgningsfrist: Onsdag den 19. december 2018. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 21.
december 2018. 
Ansøgningen sendes elektronisk. 
 
 

Afdeling

Center for korttidspladser

Ansøgningsfrist

2018-12-19T23:59:59

Stillingskategori

Social og Sundhed

Kontaktperson

Tanja Fangel Christensen

Kontaktoplysninger