Flintholm søger en pædagog 32 timer/uge

Tiltrædelse
snarest eller senest 1.4-2019 
 
 
Vi
tilbyder: 
 • En arbejdsplads, hvor der bor 20 borgere,
  i hver deres lejlighed, fordelt på 2 grupper 
 • Engagerede og sparringsparate kollegaer. 
 • Et godt miljø, hvor vi arbejder målrettet
  med fagligheden. 
 • Et arbejde, hvor der er særlig fokus på
  fysisk aktivitet og ude liv. 
 • Et arbejde, hvor du har indflydelse og hele
  tiden lærer nyt, udfordres og er med til at skabe udvikling 
 • Deltagelse i temadage, supervision, kurser
  o.l. 
 • Skiftende arbejdstider i tidsrummet kl.
  06.30-23.00 og hver 2. weekend. 
Du
tilbyder: 
 • Altid at have beboerne og deres
  livshistorie i centrum og herudfra have fokus på samspil og relationer. 
 • At være anerkendende, ansvarlig og
  reflekterende 
 • At arbejde tværfagligt og ambitiøs med
  faget 
 • At kunne undre dig, være
  i tvivl og finde konstruktive løsninger.  
 • At kunne trives med
  forandringer og vil tage ansvar. 
 • Parathed i forhold til
  fysiske og psykiske udfordringer. Konkret i forhold til forflytninger og
  udfordrende adfærd 
 • At være omstillingsparat,
  fleksibel og har lyst til en høj grad af selvplanlægning i forhold til
  opgaveløsningen. 
 • At kunne bevarer roen i
  stressede situationer, have humor og overblik 
 • At kunne dokumentere det
  pædagogiske arbejde også i en presset hverdag 
 • Har kørekort. 
Hvem
er vi: 
 
En kommunal boform for voksne med
betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 
 
Hvad
gør vi: 
 • Arbejder ud fra en anerkendende tilgang,
  hvor beboerne i relationen oplever at blive set, hørt og forstået. 
 • Arbejder ud fra en rehabiliterende
  tankegang, hvor beboernes håb og drømme er i fokus. 
 • Arbejder med pædagogik tilpasset den
  enkelte beboers udfordringer - herunder, TTT, KRAP, struktur og neuropædagogik.  
 • Arbejder ud fra indsatsplaner og
  målrettede pædagogiske tiltag for at skabe en hverdag, der er indholdsrig og
  tryg for beboerne  
 • Træffer beslutninger så tæt på beboerne
  som muligt. 
Løn
og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. 
 
Yderligere
oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsleder Grethe Feldborg tlf.
27900161 eller  
Gruppe
1 tlf. 88727145 
 
Ansøgningsfrist
søndag den 24/2-2019  
Vi
forventer at afholde samtaler torsdag den 28/2-2019 

Afdeling

Flintholm

Ansøgningsfrist

2019-02-24T23:59:59

Stillingskategori

Handicap og Psykiatri

Kontaktperson

Grethe Feldborg

Kontaktoplysninger