Erhvervsudviklingen i Sønderborg går i den rigtige retning, mener Industrigruppen i Sønderborg

Published
15. maj 2018
Industrigruppen i Sønderborg og Sønderborg Kommune ser meget positivt på samarbejdet om erhvervs- og uddannelsesindsatserne i Sønderborg-området.

Industrigruppen i Sønderborg og Sønderborg Kommune mødtes lige inden Kristi Himmelfartsferien for at drøfte aktuelle og fremtidige erhvervs- og uddannelsesindsatser. Der var enighed om, at Sønderborg Kommune er i en meget positiv udvikling, som skal bibeholdes fremover.

Helt konkret blev der blandt andet drøftet uddannelse og fastholdelse af arbejdskraft, hvor Sønderborg Kommune allerede fokuserer massivt på at udbyde attraktive byggegrunde samt modtagelse og fastholdelse af tilflyttere til området. Indtil videre har man formået at knække den negative kurve med nettotilflytning. Samtidig kæder man virksomhederne bedre sammen med uddannelsesstederne, herunder folkeskolen og den nye CIE-uddannelse for at understøtte, at flere unge tager en erhvervsuddannelse.

Også infrastruktur med fokus på udvikling af Sønderborg Lufthavn, tiltrækning af nye virksomheder og understøttelse af lokale virksomheder var et samtaleemne med stor enighed om, at Sønderborg-området er inde i en god udvikling.

Der blev også delt erfaringer fra Erhvervstræf 2018, som Industrigruppen i Sønderborg roste som et godt initiativ, som fokuserer særligt på de små virksomheder.

Formanden for Industrigruppen i Sønderborg, Erling Duus, roser kommunens erhvervsindsatser:

- Sønderborg Kommune har formået at søsætte en række af nyskabende initiativer samtidig med at fastholde den gode rammesætning, som understøtter erhvervslivets vækstmuligheder. Vi ser frem til at følge Sønderborg-områdets udvikling nøje og ser gerne, at kommunen fortsætter i den gode retning.

Også borgmester, Erik Lauritzen, ser mødet som et udtryk for den positive udvikling:

- Mødet med Industrigruppen i Sønderborg har været enormt positivt, og jeg ser et stadigt stærkere samarbejde i fremtiden. Sønderborg Kommune har været igennem en spændende udvikling, og vi har med vores renovering og bebyggelser på havnefronten, Nordals Ferieresort og renovering og udvidelse af Ahlmannsparken i Gråsten taget hul på en hel ny æra, som skal gøre vores skønne kommune endnu mere attraktiv. Vi er en kommune, som ser fremad og ikke er bange for at handle - og det bakker et enigt byråd op om.

Han støttes op af formanden for Erhvervsudvalget, Gerhard Bertelsen:

- Mødet var rigtig positivt, og det er fantastisk at kunne være med til at præge samarbejdet i fremtiden. Jeg vil i hvert fald gøre mit for, at erhvervsudviklingen forsætter i samme retning.