Ergoterapeut/fysioterapeut som barselsvikar til hjælpemiddelafdelingen

Vi er en faglig og socialt velfungerende gruppe på
16 terapeuter, som søger en ny kollega. 
 
Vi har et barselsvikariat på 32 timer som
sagsbehandlende ergoterapeut eller fysioterapeut, som vi ønsker at få besat 1.
februar 2019 eller snarest herefter.   
 
Arbejdet består i sagsbehandling af ansøgninger om udlånshjælpemidler,
forbrugsgoder og mindre boligændringer efter §§ 112, 113 og 116 i Serviceloven.  
 
Vi kan tilbyde et job med spændende og afvekslende
opgaver, medindflydelse, stort ansvar og selvtilrettelæggelse, hvor du 
 
 • bliver ansvarlig for at sikre en ensartet,
  effektiv og kvalitetsmæssig optimal formidling af hjælpemidler til
  kommunens borgere 
 • undersøger borgers ADL-funktionsevne, vurderer
  og prioriterer aktivitetsproblematikker og herudfra vurderer behovet for
  hjælpemidler og boligændringer 
 • rådgiver i forhold til forflytningsteknikker,
  APV hjælpemidler og krav til pladsforhold ved brug af hjælpemidler 
 • afprøver og tilpasser hjælpemidler, herunder
  instruerer i hensigtsmæssig anvendelse af hjælpemidlerne 
 • vurderer behov for boligændringer, samt
  iværksætter arbejdet. 
Vi forventer, at du er i stand til at tage
beslutninger og handle selvstændigt. Er god til at kommunikere både skriftligt
og mundtligt. Er pædagogisk, fleksibel og kan samarbejde, se muligheder og lide
udfordringer i en travl hverdag.  
 
Kørekort er nødvendig. 
 
Arbejdspladsens fysiske placering er på Ellegårdvej
25A, 6400 Sønderborg. 
 
Ved behov for afklaring af spørgsmål kan ringes til
Jytte Nørgaard,
leder af hjælpemiddelafdelingen på tlf. 88 72 56 62 eller Camilla Zachariassen,
sagsbehandlende ergoterapeut på 88 72 56 89.  
 
Ansøgningsfrist er 25. januar 2019. 
Vi forventer at afholde samtaler 29. januar 2019. 
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende aftaler med
den faglige organisation. 

Afdeling

Job og Velfærd- myndighed

Ansøgningsfrist

2019-01-25T23:59:59

Stillingskategori

Administration og Sagsbehandling

Kontaktperson

Jytte Nørgaard

Kontaktoplysninger