Ergoterapeut til Gelerts Gård

 
Center for erhvervet
hjerneskade, Gelerts Gård, søger 1 ergoterapeut  
 
Stillingen
er på 30 timer ugentligt med tiltrædelse snarest eller efter aftale. 
 
Center for erhvervet Hjerneskade, Gelerts Gård,
er Sønderborgs Kommune´s botilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade. Der
er i alt 38 boliger på Gelerts Gård, herunder 2 vurderings pladser. 
 
Sønderborg
Kommune har i december 2014, vedtaget en handleplan for hjerneskade-området, hvor
formålet er at udmønte rehabiliteringsstrategien. Rehabiliteringsstrategien
har til formål at fremme den enkelte borgers muligheder for et selvstændigt og
meningsfuldt liv. 
 
Du vil skulle indgå i det daglige tværfaglige arbejde med
beboerne. 
Således vil der være skiftende dag - og aften vagter og arbejde
hver anden weekend 
 
Vi
forventer, at du
:   
 • Er uddannet
  ergoterapeut 
 • At du kan formidle
  din faglighed skriftligt og mundtligt 
 • Har
  evnen til tværfagligt samarbejde både internt og eksternt  
 • Kan arbejde ud fra
  en rehabiliterende tilgang, med fokus på at bruge velfærdsteknologiske
  hjælpemidler, der støtter til selvstændighed 
 • Har en anerkendende tilgang, er fysisk og
  psykisk robust  
 • Er omstillingsparat og fleksibel 
 • Kan arbejde struktureret, har
  overblik og evner at reflekterer over egen praksis 
 • Har kørekort 
Du må
meget gerne have: 
 
 • Erfaring fra arbejde
  med Hjerneskade området. 
 • Have kendskab til/interesse for dysfagi 
 • Have kendskab til /interesse for hjælpemidler
  og ergonomi 
Til
gengæld tilbyder vi: 
  
Et afvekslende og udforende arbejde 
En tværfaglig og engageret personalegruppe
sammensat af pædagoger, social og sundhedsassistenter, medhjælper, studerende
og servicepersonale.
Deltagelse i implementering af
Sønderborgs Kommune handleplan for mennesker med erhvervet hjerneskade. 
Deltagelse i supervision og kurser.  
 
Lønforhold 
Løn - og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst 
  
Yderligere informationer: 
Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder
Kirsten Patsche tlf. 28 80 19 01. 
  
En eventuel ansættelse er betinget af en tilfredsstillende straffeattest. 
  
Ansøgningsfristen
er den 6. august 2017. 
 
  
  
  
  
 
 
 

Afdeling

Gelerts Gård

Ansøgningsfrist

2017-08-06T23:59:59

Stillingskategori

Handicap og Psykiatri

Kontaktperson

Anita Petersen

Kontaktoplysninger