Engageret lærer til mellemtrinnet

 
Ulkebøl Skole søger 1 uddannet lærer pr. 01.09.17, som kan undervise i
dansk og N/T samt øvrige skolefag. Der er tale om en fast stilling på fuld tid.     
 
Vi søger en lærer, der brænder for sit arbejde, og som
kan trives i et spændende miljø. Du skal derfor have en naturlig lyst til
teamsamarbejde, men også kunne tage tydeligt lederskab i din undervisning og i
teamet. 
 
Ulkebøl Skole ligger i Sønderborgs nordøstlige bydel tæt på skov og
strand, naturskole samt Sønderborg by. En skole med skønne udenomsarealer, hvor
skolegårde i faserne er fyldt op med mange forskellige bevægelsesredskaber,
forhindrings-/balancebaner samt 4 multibaner. Derudover har skolen velholdte
bygninger, herunder nyrenoverede faglokaler. Der er smartboards i alle klasselokaler, og skolen har særlig fokus på
digitale lærermidler. Skolen arbejder målrettet mod at udvikle et læringsmiljø,
der skaber hele mennesker – som rummer interesse for videnskab og
bæredygtighed, kreativitet og innovation, international orientering, sundhed og
livsglæde.  
 
Ulkebøl
Skole har ca.
600 elever fordelt på 0.-9. årgang, hvilket betyder 3 klasser på hver årgang. Skolen
er faseopdelt i indskoling – mellemtrin – udskoling. Lærerarbejdet er
organiseret i selvstyrende teams, der kontinuerligt videreudvikles. Skolen har
en engageret og forholdsvis ung personalegruppe med et godt sammenhold, der er
nem at finde sig til rette i. Alle lærere har egen lærerarbejdsplads på
skolen.   
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din
ansøgning, CV og relevante bilag. 
Ansøgningsfristen er tirsdag d. 27. juni 2017 
Ansættelsessamtaler afvikles fredag d. 30. juni i tidsrummet kl. 08.30-12.00 
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem
Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation. Der indhentes
straffe- og børneattest ved  
ansættelse. 
 
Ønsker du flere oplysninger, eller vil du besøge skolen, kan du
kontakte skoleleder Gudrun Lyhne eller viceskoleleder Claus Schürmann på tlf.
8872 4407. I øvrigt henvises til skolens hjemmeside. 

Afdeling

Ulkebøl Skole

Ansøgningsfrist

2017-06-27T23:59:59

Stillingskategori

Undervisning, Børn og Unge

Kontaktperson

Peter Rasmussen

Kontaktoplysninger