Dygtig vikar (lærerstuderende?) til naturfag og matematik i udskolingen

Nørreskov-Skolen
søger en lærervikar, med høj faglighed, til at varetage undervisningen i
hovedsageligt 6.- 9. klasse, hvilket vi kalder afdeling 2. 
Der er tale om
en begivenhedsbetinget ansættelse. 
 
Vi ønsker, at
du har kompetencer til at vikardække fagene: Biologi, geografi, fysik/kemi og
matematik – eller kan undervise i enten naturfagene eller matematik, da vi så tilretter
i skemaerne. 
 
Stillingen er
oplagt for dig, der læser til lærer på ”fjernstudie”/”delvis digital”. 
Det vil også
være muligt, som lærerstuderende, at byde ind på mindre dele af skemaet. Det er
derfor svært at afgøre den endelige ansættelsesprocent, men hele skemaet svarer
pt. til ca. 70%. 
 
Vi lægger stor
vægt på, at du er i stand til at udøve relationskompetence og ikke mindst
tydelig klasseledelse. Samtidig skal du være indstillet på at arbejde målstyret
og se glæden i synergien ved teamsamarbejdet. 
 
Pr. 1. august
2018 genindfører vi linjerne: Comm’ On, Hands On og Head On, som en del at
vores udvidede holddeling i dansk, matematik og sprogfagene for de ældste
elever. Forberedelsen af faget foregår i fagteamet og vi tilstræber endvidere
fælles forberedelse i skemaet. Tanken om ”én lærer, ét fag, én klasse” er
erstattet med vi og vores - og det skal du kunne arbejde i. Samtidig skal du
kunne se dig selv undervise på flere linjer, så vi kan tilgodese elevernes
behov for oprettelse af de rigtige hold. 
I perioden fra
sommerferien til efterårsferien skal alle eleverne, gennem en prøveperiode,
undervises i alle tre linjer for til sidst at vælge deres fremtidige linje. 
 
Vi forventer, at vores nye kollega: 
 • Brænder for at give vores elever den bedste
  læring – og læring på mange måder! 
 • Ved at teamsamarbejdet er altafgørende for, at vi kan komme i mål med
  vores ambitioner.  
 • Er villig til, nogle gange, at yde lidt ekstra for, at enderne kan nå
  sammen – i hverdagen og i teamsamarbejdet. 
 • Er konstruktiv og engageret i det daglige arbejde. 
 • Er villig til at indgå i et tæt samarbejde, på tværs af faggrupper og
  med de øvrige ansatte på skolen. 
 • Ser skole/hjem samarbejdet som en naturlig og vigtig del af hverdagen. 
 • På skolen er vi meget fokuseret på at løfte eleverne
  fagligt, hvilket betyder, at vi de sidste to skoleår har testet eleverne i
  dansk og matematik for at sikre læring på den enkelte elevs niveau. Indsatsen
  understøttes bl.a. af vores dygtige faglige vejledere, der bruges som både
  vejledere, sparringspartnere og inspiratorer. 
 
Vi arbejder med positiv psykologi og er styrkebaseret i vores tilgang til både
børn og voksne. Skolen er lektiefri og bevægelse er indlagt som en del af
undervisningen. Vi arbejder derudover fortsat med, at trivsel er en
forudsætning for læring.  
 
I udskolingen har vi i 2013-2017 arbejdet med linjer,
der er tilrettelagt efter læringsstile og disse har givet os fantastiske
resultater i evnen til at løfte vores undervisningseffekt. Det er disse linjer
vi genindfører – og som du kan være med til at videreudvikle.Nørreskov-Skolen har gennem de sidste år været igennem
et generationsskifte, som vi mener, vi er kommet styrket ud af. 
Vi sætter en stor ære i at drive skole SAMMEN. Vi har nære samarbejdsbånd og er
i dialog med hinanden hele tiden, så vi kan kvalificere vores hverdag.Vi har oprettet kontormiljøer, hvor alle pædagogiske
medarbejdere har personlige arbejdspladser og en laptop til arbejdsbrug. 
I Sønderborg Kommune arbejder lærerne pt.  ud fra et administrationsgrundlag med en
tilstedeværelsestid på gennemsnitlig 35 timer pr. uge samt en pulje på 240
timer pr. skoleår til individuel opgaveløsning mv.– hos os er det suppleret med
muligheden for at flexe. 
 
Såfremt du har yderligere spørgsmål omkring
stillingerne, bedes du kontakte skoleleder Carina Bielefeldt på 27 90 68 78 og
lægge en besked eller clbi@sonderborg.dk (pga. ferie). 
Derudover kan du læse mere om skolen på www.norreskov-skolen.dkNørreskov-Skolen ligger i en mindre by, Guderup, der
er placeret på Als, 15 min. kørsel fra Sønderborg by. På skolen har vi ca. 350
elever fordelt på 2 spor. Vi har ca. 40 medarbejdere ansat til at lave verdens
bedste skole.Løn og ansættelsesvilkår efter gældende aftaler på
området.   
Der indhentes straffe- og børneattest på ansøgeren,
der tilbydes jobbet.  
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send
ansøgning” og vedhæft din ansøgning, CV og relevante bilag.  
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag d. 3.
august 2018. 
Der afholdes samtaler i starten af uge 32 og vi
forventer, at du kan starte i uge 33.  

Afdeling

Nørreskov-Skolen

Ansøgningsfrist

2018-08-03T23:59:59

Stillingskategori

Undervisning, Børn og Unge

Kontaktperson

Carina Lykke Bielefeldt

Kontaktoplysninger