Daglig leder- Hjemmesygeplejen Sydals.

Lederjob,  hvor DU kan gøre en forskel! Genopslag
 
 
Vores daglig leder har fået nye udfordringer i
kommunen, derfor søger hjemmesygeplejen Sydals en ny daglig leder 37 timer pr.
uge 1. maj 2019.  
 
Vi søger dig, der kan praktisere tydelig ledelse, er
målbevidst, empatisk, involverende, viljestærk og har særdeles gode
samarbejdsevner. Er det dig? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning.
   
 
Som daglig leder bliver du ansvarlig for, at der
leveres sygepleje af høj faglig kvalitet til borgere i borgerklinikker og eget
hjem. Du får 2 ligeværdige ledelsesopgaver, nemlig faglig ledelse og
personaleledelse. Du indgår i, og får medindflydelse på – fremtidens
hjemmesygepleje i Sønderborg Kommune.   
 
Hjemmesygeplejen har fokus på kerneopgaven og
kompetenceudvikling, sådan at vi kan imødekomme de sygeplejefaglige behov i det
nære sammenhængende sundhedsvæsen.   
 
Hjemmesygeplejen består af ca. 150 medarbejdere som
ledes af distriktslederen.  Vi er opdelt i 4 hjemmesygeplejegrupper og et
akutteam.  Hver hjemmesygeplejegruppe består af ca. 30 sygeplejersker, en
receptionist og daglig leder. Sydals gruppen har til huse på Tandsbjerg 10 B i
Sønderborg.  
Som daglig leder indgår du i et ledelsesteam med
distriktslederen og de øvrige daglige ledere.  Du vil få et tæt samarbejde
med de daglige ledere i hjemmeplejen og med privat leverandørerne omkring
løsningen af kerneopgaven.  Du vil indgå
i Trio-gruppen bestående af AMR, TR og dig. 
 
Vi søger en dynamisk daglig leder der: 
 • Er uddannet sygeplejerske,
  gerne med ledelseserfaring og diplomlederuddannelse.   
 • Har bred klinisk erfaring,
  gerne både fra kommune og sygehus.  
 • Udviser personaleledelse
  baseret på dialog, engagement, samarbejde, anerkendelse, medinddragelse og
  medindflydelse.   
 • Er et empatisk menneske,
  engageret og udviklingsorienteret.  
 • Er handlekraftig, god til
  planlægning og koordinering samt har et godt overblik.  
 • Viser vejen gennem tydelige mål
  og handlinger.  
 • Er præcis i sin kommunikation
  og kan håndtere konfliktsituationer afbalanceret og konstruktivt.  
 • Sikrer implementering af
  organisationens mål.  
 • Forstår at skabe forudsætninger
  for et sundt arbejdsmiljø.  
 • Bidrager med sin faglighed til
  fortsat udvikling i hjemmesygeplejen.  
 • Er nærværende, synlig og til
  stede i arbejdsdagen.  
 
Læs mere om Sønderborg Kommunes
ledelsesgrundlag.   
 
 
Vi tilbyder:  
 • En lederstilling med høj grad
  af indflydelse – både på løsning af kerneopgaven og på egen arbejdssituation.  
 • En organisation, der har som
  mål at lægge beslutningskompetencen så langt ud, som den kan bære.  
 • En kommune, hvor vi anser
  professionelle relationer som afgørende for, om borgerne oplever god
  kvalitet i den service, vi yder.  
 • Et individuelt tilrettelagt
  introduktionsprogram, herunder deltagelse i on boarding for nye ledere.
    
 •  
Et stærkt lederteam, der:    
 • Er engagerede i faglig
  udvikling og kvalitet. 
 • Vægter teamwork i ledergruppen. 
 • Har fokus på ledelse af
  kerneopgaven.  
 • Har fokus på trivsel og sundt
  arbejdsmiljø.  
 
En medarbejder gruppe der: 
 • Består af sygeplejersker med
  høj faglighed. 
 • Har fokus på løsning af
  kerneopgaven.   
 • Vægter åbenhed, ærlighed og
  samarbejde.  
 • Bidrager med engagement og
  positiv tilgang.  
 • Er engagerede i faglig
  udvikling.   
 
 
Ansættelsesforhold:  
Stillingen som daglig leder ønskes besat 1. maj 2019
eller snarest derefter.    
 
Løn i henhold til aftale mellem Dansk Sygeplejeråd og
Sønderborg Kommune.   
 
Du kan få yderligere oplysninger, ved henvendelse til
distriktsleder Laila Jepsen på tlf.: 88 72 65 09 eller mail: lljp@sonderborg.dk  
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 24. marts
2019  
 
Ansættelsessamtaler finder sted den 28. marts marts
2019  
 
 
 
 
 
 

Afdeling

Sygeplejen Sydals

Ansøgningsfrist

2019-03-24T23:59:59

Stillingskategori

Ledelse

Kontaktperson

Lene Kurinow Brock

Kontaktoplysninger