Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro

Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg

Spejderkorpsene i Danmark holdt første gang en fælles lejr i Holstebro i 2012. Anden gang bliver 22.-30. juli 2017 i Sønderborg, og det ventes at blive danmarkshistoriens hidtil største spejderlejr med cirka 40.000 deltagere.

Hele Sønderborg by og det meste af kommunen vil være involveret, når der i juli 2017 bygges en ny by på på Kær Vestermark ved Sønderborg - en by som med cirka 40.000 indbyggere er større end den by, som ligger her i forvejen. Det handler naturligvis om Spejdernes Lejr 2017, som finder sted 22.-30. juli på et areal, der svarer til 434 fodboldbaner af Parken-størrelse to-tre kilometer fra Sønderborgs centrum.

Sønderborg Kommune søgte i 2014 om værtskabet for lejren og blev udvalgt blandt 21 kommuner, deriblandt Holstebro, som havde værtskabet i 2012, og som gerne ville igen.

Spejdernes Lejr 2012

Et sammendrag fra Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro

Spejderne, som er Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig, og Sønderborg Kommune er i tæt samarbejde om planlægningen af lejren. De er  i en fase, hvor de gerne vil i kontakt med foreninger, borgere, virksomheder og organisationer om opbygning af lejren og aktiviteter. Desuden er de i gang med en fælles projektlederuddannelse for nøglepersoner hos Spejderne og i kommunen.

luftfoto_kaer_vestermark.jpg

Luftfoto Kær Vestermark
Her på Kær Vestermark og tilstødende marker vil Spejdernes Lejr skyde op i 2017. Lejren opdeles i fem underlejre.

Spejderne har vedtaget en vision for lejren: "Med Spejdernes Lejr 2017 vil vi sætte spor i os selv, hinanden og omverdenen" - overordnet "Vi sætter spor". Herunder arbejdes med en række temaer, der både omfatter bæredygtighed, natur og historie.
Spejderne og kommunen har tilsammen nedsat et præsidium, hvor H.K.H. Prinsesse Benedikte er æresformand.

Anlægsarbejdet på lejrområdet er begyndt i juni 2016. Rør rør og ledninger graves ned, og der skal laves grusvej. Cirka en måned før selve lejren begynder der at komme gradivis flere spejdere til en etableringslejr, som skal opbygge logistikken med store telte til aktiviteter og bespisning. De vil bygge lejrens vartegn og anlæg til nogle nogle af lejrens store aktiviteter. Der vil også være forberedelser rundt omkring i kommunen og i byen.

Læs evt. mere på Spejdernes hjemmeside for lejren HER