• Foto af Oksbøl Kirke
    Foto af kirketårn

Oksbøl Kirke

Romansk kirke med gotisk altertavle

Oksbøl Kirke er oprindeligt viet til Jomfru Maria og hedder derfor også Vor Frue Kirke. Den gotiske fløjaltertavle fra 1450' erne er dekoreret med udskårne figurer af Jesus, Maria, Johannes Døberen og apostlene. I korhvælvingen kan man se en del af et kalkmaleri.

I våbenhuset hænger en mindetavle med navnene på lokale, der faldt i Første Verdenskrig.

Oksbøl Søndergade 26
6430 Nordborg
Danmark
oksboel.sogn@km.dk

Lignende steder