• Foto af Notmark Kirke
    Foto af kirketårn

Notmark Kirke

1200-tals kirke med adelige forbindelser

Under alteret i Notmark Kirke menes det, at herremand og amtmand Thomas Sture ligger begravet. Hans adelsvåben ses flere steder i kirken blandt andet på prædikestolen. Sture var den rigeste mand på Als i 1500-tallet og boede ved Helvedgård Voldsted og siden på Østerholm. Notmark Kirke er oprindeligt viet til Jomfru Maria og hedder egentlig Vor Frue Kirke.

En mindemur på kirkegården bærer navnene på lokale, der faldt under Først Verdenskrig. Der er også en grav for en soldat fra slaget i 1864.

Fotos: Erik Christensen, cc, wikimedia

Notmark 1A
6440 Augustenborg
Danmark
25 32 14 65
notmarkkirke@bbsyd.dk