• Nordborg Slot, foto: Visit Sønderborg

Nordborg Slot

Nordborg Slot, der ligger på en holm i Nordborg Sø, er den ældste borg på Als.

Nordborg Slot kan dateres til omkring 1150. Det blev bygget som forsvar mod Venderne og hed Alsborg. Senere, da Sønderborg blev bygget, skiftede borgen navn til Nordborg.

I 1571 arvede Frederik II's bror Hans den Yngre sin mor Dronning Dorotheas besiddelser på Als og Sundeved – herunder Nordborg. Da hertug Hans den Yngre døde i 1622, blev hans besiddelser delt op i en række små hertugdømmer, herunder hertugdømmet Nordborg, som gik til sønnen Johan Adolf. Han døde imidlertid allerede to år efter, og hertugdømmet gik så videre til den yngre søn Frederik.

Nordborg blev besat flere gange under svenskekrigene først af svenskere, siden af brandenburgske og polske tropper, og til sidst af svenske tropper igen indtil fredsslutningen i 1660. Efter borgen nedbrændte i1665, gik hertugen Hans Bugislav fallit, og hans len gik videre hans fætter August af Pløn. I 1678 begyndte genopbygningen af slottet, og det årstal kan man se i det hertugelige våbenskjold over hovedindgangen.

I 1730 kom Nordborg igen under kronen. En del af jorden blev udstykket til bøndergårde, og i 1766 blev slottet solgt til privateje, og dele af bygningerne blev nedbrudt og solgt som byggematerialer. I 1909 blev slottet købt af Nordborg by. Den tysksindede borgmester Klinkers ville gerne bygge en højskole, som skulle være en modvægt mod de danske højskoler nord for grænsen. Slottet blev herefter genopbygget efter tegninger af arkitekt Eugen Fink, og i 1910 blev det udlejet til den tyske højskoleforening i Nordslesvig.

Efter Genforeningen i 1920, blev slottet købt af grosserer Johan Hansen, som oprettede Stiftelsen Nordborg Slot. Stiftelsen har siden 1922 drevet dansk efterskole på stedet - i dag Nordborg Slots Efterskole. Under Anden Verdenskrig blev slottet dog overtaget af tyske soldater, der brugte det som flådetræningsbase for specialtropper.

Nordborg Slot har i en årrække været rammen om Nord-Als Musikfestival.

Slotsgrunden 1
6430 Nordborg
Danmark
74 45 15 28
slottet@nordborg-slot.dk

Lignende steder