Sønderborg Slot fra sydsiden artikel header

Museum Sønderjylland får millionbevilling fra A.P. Møller Fonden

Med stor bevilling bliver de permanente udstillinger på Sønderborg Slot fornyet fra Genforeningen til nutiden.

Glæden er stor i Museum Sønderjylland. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget syv millioner til nye permanente udstillinger på Sønderborg Slot. Bevillingen er givet til en udstilling om Sønderjylland 1920-2019.

Fonden har tidligere støttet udstillinger om perioden 1864-1920, som åbnede 2011-13. Med den nye bevilling bliver det muligt for museet at føre de historiske udstillinger op til nutiden. Udstillingerne skal især fokusere på Sønderjyllands særlige historie som grænseland – nationale modsætninger, mindretal og i dag åben grænse, men også de særlige sønderjyske træk fra grænsehandel til ringridning.
- Det er en imponerende flot støtte, som betyder at arbejdet med de nye udstillinger nu kan gøres færdigt – også i god tid inden 100-årsjubilæet for Genforeningen i 2020,  udtaler Carsten Porskrog Rasmussen, overinspektør på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.
- Bevillingen ligger fornemt i forlængelse af den tidligere støtte, museet har fået til de nye udstillinger på Sønderborg Slot. Udstillingerne ville slet ikke kunne opbygges uden denne markante økonomiske støtte, siger direktør for Museum Sønderjylland Orla Madsen. 

Bestyrelsesformanden for museet, Jens Møller er også yderst tilfreds:  
- A.P. Møller Fondens støtte til det danske og ikke mindst det sønderjyske/slesvigske kulturliv er uvurderlig. Vi er på museet meget taknemmelige for den flotte bevilling, men jeg er også som formand for museet rigtig tilfreds. Bevillingen er jo også et skulderklap til det arbejde, der bliver gjort i museet. 
Arbejdet med de nye udstillinger påbegyndes snarest og ventes at strække sig over ca. tre år.